Totalitaryzmy i Autorytaryzmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Totalitaryzmy i Autorytaryzmy - strona 1 Totalitaryzmy i Autorytaryzmy - strona 2 Totalitaryzmy i Autorytaryzmy - strona 3

Fragment notatki:


„ Totalitaryzmy i Autorytaryzmy - podobieństwa i różnice” Zwycięstwo aliantów w I wojnie światowej oznaczało niewątpliwy triumf demokracji. Uznano demokratyczną zasadę samostanowienia narodów, powstawały pierwsze instytucje demokratyczne. Okres powojenny wystawił jednak dopiero co powstające, bądź reformujące się państwa na ciężkie próby kryzysów ekonomicznych. Fakt ten, w połączeniu z konfliktami narodowymi oraz poczuciem pokrzywdzenia, wynikającym z postanowień ładu wersalskiego oraz zamętem ideologicznym, spowodowały że w większości państw europejskich porzucono rozwiązania demokratyczne i nadeszły czasy autorytaryzmów i totalitaryzmów.
W mojej pracy chciałbym przybliżyć podobieństwa i różnice w obu systemach sprawowania władzy.
Wspólnymi mianownikami dla autorytaryzmu i totalitaryzmu były idee: nacjonalizmu, antykomunizmu (oczywiście z wyłączeniem ideologii Związku Radzieckiego), wrogości do demokracji i parlamentaryzmu oraz do rozbudowanych swobód i praw obywatelskich. Przybierały one jednak różne formy i były stosowane w zróżnicowanym stopniu. Do naczelnych wartości systemu totalitarnego należały państwo i naród . Nawoływano do pełnej mobilizacji społeczeństwa, którego działania miały być ściśle podporządkowane zbiorowości i miało służyć dobru państwa. Faszyści włoscy i naziści głosili wspólnotę narodową krwi i ziemi , która wyznacza jego zobowiązania i determinuje do działania, a także daje prawo do ekspansji. Państwa o ustroju totalitarnym zawczasu wyznaczały swoich wewnętrznych i zewnętrznych wrogów , użyczając im natury fantastycznej, niemającej żadnego związku z rzeczywistością. Stanowili oni ucieleśnienie wszelkiego zła i niepowodzeń. Często oskarżano ich o spiskowanie przeciwko państwu i jego ludowi. Nacjonalizm w systemie hitlerowskim przybrał formę skrajnego rasizmu , gdzie dyskryminowano przede wszystkim Żydów oraz komunistów i homoseksualistów a w ZSRR „wrogów władzy ludowej” i „wrogów klasowych”, czyli w praktyce, nawet najmniej wyróżniającego się człowieka można było uznać za wroga. Walka i przemoc uznawane były za stan naturalny, a wojnę traktowano jako najważniejszy sprawdzian wartości człowieka. Reżimy autorytarne nie posiadały tak silnego tła ideologicznego i nie wyznaczały sobie za cel likwidację `wrogów systemu'. Propagowały one potrzebę silnej władzy, absolutyzującej porządek oraz przeciwstawiały się idei równości między ludźmi. System organizacji państwa w reżimach totalitarnych zmierzał do rozciągnięcia kontroli nad całością życia politycznego, społecznego i kulturowego, dlatego prześladował siły postępowe. Nowy świat zamierzano zbudować poprzez rewolucję narodową wymierzoną przeciw liberalizmowi i demokracji, które według faszystów i nazistów osłabiały państwo i naród, a także przeciw komunizmowi.

(…)

… i sprawiedliwości, do czego ma prowadzić dyktatura proletariatu i zwalczanie „wrogów klasowych”. W państwach autorytarnych nigdy nie przebudowywano ustroju do końca. Dążono raczej do efektywnego budowania i konsolidowania narodu.
Zarówno dla narodowych socjalistów, jak i komunistów bliska przeszłość była wrogiem, teraźniejszość nie liczyła się, a wszystko było podporządkowane eschatologicznej przyszłości, celom…
… niż ustrojach totalitarnych, dopuszczano pluralizm polityczny, gospodarczy i kulturowy (wprawdzie mocno ograniczone, ale istniejące). Autorytaryzm nie wprowadzał jasno określonej ideologii, która w reżimach totalitarnych tworzyła atmosferę psychologicznej i emocjonalnej identyfikacji mas reżimem. Legitymację władzy stanowiła tutaj siła, a od rządzonych wymagano jedynie tego, żeby nie występowali przeciwko…
… narodowego odbywała się według i pod kierunkiem ustalonym przez najwyższe władze. Gospodarka miała najczęściej charakter planowy, który stawał się obsesją rządzących, zmierzających do założonych celów, nie zważając w większości przypadków na ich irracjonalność. Kolektywizacja rolnictwa w Radzieckiej Rosji, choć przyniosła znaczą poprawę wskaźników gospodarczych, to pochłonęła ogrom ofiar. W programie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz