Nauka o państwie i prawie - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 5831
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o państwie i prawie - wykłady - strona 1 Nauka o państwie i prawie - wykłady - strona 2 Nauka o państwie i prawie - wykłady - strona 3

Fragment notatki:
...Synteza czyli łączenie właściwości w celu zrekonstruowaniu obiektu.
Indukcja czyli przechodzenie od faktów szczegółowych do ogólnych.
Dedukcja czyli wnioskowanie o zjawiskach szczegółowych.
Analogia czyli wnioskowanie o zbieżności nieznanych cech przedmiotu na podstawie cech innych znanych obiektów.

Definiowanie pojęcia państwa w literaturze przedmiotu występuje wiele definicji państwa. Starożytni Grecy państwo polis, a Rzymianie najpierw civitas, a potem res publica. Gdy natomiast cesarstwo zastąpiło republikę używano nazwy imperium. W wiekach średnich dla państw rządzących przez monarchę używano terminu regnum, ale równocześnie pojawiło się nowe pojęcie terra czyli ziemia.
Pojęcie państwa znane w języku polskim już od XII wieku oznaczało władanie ziemią, a także władzę, panowanie. W znaczeniu dzisiejszym termin państwo zaczęto przyjmować na ziemiach polskich od przełomu XVIII i XIX wieku.......Konfliktowa koncepcja polityczna, którymi kluczowymi pojęciami jest sprzeczność, agresja, walka, przemoc. Sam konflikt polityczny definiowany jest na ogół jako walka dwóch lub więcej podmiotów polityki posiadających wzajemnie sprzeczne potrzeby. Konflikt cechuje się tym, że strony dążą do wzajemnie wykluczających się celów. Rozstrzygany jest on w drodze walki. W walce ujawniają się nowi wrogowie i sojusznicy.

Koncepcja polityki bez ideologii powstała w USA, a jej istota zawarta jest w powiedzeniu „Pierwszym obowiązkiem Prezydenta jest zostać wybranym.”
Polityka ta zostaje wprowadzona do zdobycia rynku politycznego, a zwłaszcza poparcia wyborców....


(…)

… to taki w którym trzy lub więcej partii ma szanse na zdobycie władzy. System taki jest wyrazem znacznego rozbicia i zróżnicowania społeczeństwa. Istnieją różne warianty systemu wielopartyjnego.
Pierwszy to system partii dominującej. To taki system, w którym pozycje dominującą zajmuje jedna partia. Ma ona absolutną przewagę w parlamencie i jest zdolna do utworzenia rządu jednopartyjnego. Nie występuje również silna…
…. Są to system prezydencki w USA, w którym prezydent jest głową państwa, szefem rządu i odpowiedzialnym ministrem. Drugi model to systemy prezydenckie w Ameryce łacińskiej w której prezydent jest głową państwa i szefem rządu, ale w swojej działalności ograniczony jest po przez gabinet. Trzeci model to system kolegialny w Szwajcarii, gdzie głową państwa jest organ kolektywny czyli siedmio osobowa rada związkowa…
… z mianowanych.
Parlament spełnia cztery funkcje.
Pierwsza to ustrojodawcza. Polega na określeniu ustroju państwa po przez uchwalenie konstytucji.
Druga to ustawodawcza. Wiąże się z nią proces ustawodawczy.
Obejmuje ją kolejno: inicjatywna ustawodawcza, debata nad projektem ustawy, rozpatrzenie projektu ustawy w komisjach parlamentarnych, przyjęcie projektu ustawy przez izbę. Przesłanie projektu ustawy…
… i sprawach karnych mogą być powoływane sądy szczególne, rozpoznające określony rodzaj spraw, lub orzekające w stosunku do określonej kategorii osób czyli sądy pracy.
Sądy są autonomiczne wobec organów prawodawczych i wykonawczych.
WYKŁAD V 26.11.2011r.
Pojęcie partia politycznej nie jest rozumiane w sposób jednolity. Etymologicznie pojęcie partii pochodzi od łacińskiego słowa pars czyli część. Często…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz