formy rządów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 formy rządów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Forma rządów-w jaki sposób zorganizowany jest aparat państwowy, jaki jest zakres zadań i kompetencji jego poszczególnych składników (organów państwa) oraz zasady na jakich te organy są ze sobą powiązane
- podstawą typologii form rządów może być to jak jest wyłaniania i kim jest głowa państwa
- monarchia
- republika
MONARCHIA-najwyższym organem władzy jest jednostka (król, cesarz, książe, sułtan, szach, faraon) wyniesiony ponad pozostałych członków społeczeństwa…??
- wyróżniamy państwa monarchiczne, których urząd króla, cesarza, księcia jest dziedziczny ale są także państwa monarchiczne, w których tron jest elekcyjny. Tak więc monarcha obejmuję władzę w drodze dziedziczeni, ale znane są też monarchie gdzie on jest wybierany tylko dożywotnio
- w monarchii dziedzicznej władza przechodzi na najstarszego syna, który niekoniecznie musi być dorosły. W monarchii elekcyjnej władca jest powoływany w drodze wyborów. Bez względu na to jaki był zakres władzy monarchy, jakie posiadał kompetencje, czy jego władza była w jakiś sposób ograniczana wyróżniamy: MONARCHIE ABSOLUTNĄ, w których władza monarsza jest ograniczona prawem oraz MONARCHIE KONSTYTUCYJNA, w których władza jest ograniczona prawem rangi konstytucyjnej
- ten podział jest w pewnym sensie uproszczonym , bo wiele państw zaliczanych do monarchii absolutnych miało rozbudowane systemy norm, które stwarzały pewne ramy w jakich mógł się poruszać monarcha. W monarchii konstytucyjnej tą normą ograniczająca monarchę jest właśnie prawo rangi konstytucyjnej (ustawa zasadnicza)
- można przyjąć, że sensu stricte z monarchią absolutną mamy do czynienia wtedy, gdy monarcha skupia w samym ręku pełnię władzy państwowej (prawodawczą, wykonawczą, sądowniczą) i nie podlega żadnej kontroli
Tego rodzaju monarchie funkcjonowały w państwach starożytnych, a także w niektórych państwach epoki feudalnej
- szczególnym przypadkiem monarchii konstytucyjnej jest MONARCHIA PARLAMENTARNA. W państwach tego rodzaju władza monarchy jest ograniczona niekiedy w sposób można powiedzieć drastyczny, przez to, iż znaczna część uprawnień władczych skupia w swym ręku PARLAMENT, a także powiązane z nim organy rządowe, administracyjne
-monarchiami w EUROPIE są: Belgia, Holandia, Dania, Hiszpania, Szwecja, Wlk. Brytania i inne
REPUBLIKA -res publica (łać.)0 rzecz publiczna
- ta forma znana jest od czasów starożytnych - res publica Romana (republika rzymska)
-2 aspekty tej formy rządów trzeba uwzględnić, aby mówić o rep.
1 zakres władzy pochodzącej na ogół z wyborów i powołanej najczęściej na określoną kadencję głowy państwa oraz jej relacje z innymi centralnymi organami państwa


(…)

… federalnego sądu konstytucyjnego. Zwięzłość konstytucji USA powoduje, że jest ona tworem żywym i treść jej kształtowania jest wyłącznie orzecznictwem SN
- ważnym elementem tej formy rządów jest wzajemne hamowanie się władz, któremu służy szereg instytucji prawnych
- próby przeniesienia systemu prezydenckiego z USA do innych państw nie są udanymi kopiami. Prezydencka forma rządów w innych państwach…
… na jest taki wyrazisty jak w systemie prezydenckim
- sam termin gabinet wywodzi się z początku XVIII wieku gdy nazwę tę zaczęto używać do określenia organu złożonego z ministrów powołanych przez króla i obradujących pod przewodnictwem jednego z nich ,a więc pierwszego ministra (premiera)
0 kolebką tego systemu jest Wlk Brytania, choć współ?? Ta forma rządów ma tam swoiste odrębności. Przede wszystkim chodzi o silną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz