Forma rządów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma rządów- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

27. Forma rządów Formą rządów nazywamy ogól organów naczelnych państwa i stosunków miedzy nimi
Wyróżniamy:
republikę i monarchię (nieograniczone (absolutne), ograniczone (konstytucjyjne))
Na zasadzie relacji pomiędzy głównymi podmiotami władzy mamy:
System parlamentarno-gabinetowy
Parlamentarno-komitetowy
Prezydencki
Półprezydencki
Systemy totalitarne
Ad 1) system parlamentarno-gabinetowy:
określa wzajemny stosunek między trzema naczelnymi organami władzy państwowej-parlamentem, głową panstwa i rządem, w taki sposób, ze rząd powoływany przez głowę państwa musi posiadać zaufanie parlamentu
Ad 2) system parlamentarno-gabinetowy:
określa w szczególny sposób stosunki między trzema naczelnymi organami państwa, tj. parlamentem, głową państwa i rządem, mianowicie w ten sposób, że parlament, jako najwyższy organ państwowy, bezpośrednio powołuje i kontroluje głowę państwa, jak i rząd, który jest niejako komitetem wykonawczym parlamentu. Parlament jest także najwyższym organem reprezentującym suwerenne prawa narodu i wykonywującym w jego imieniu władzę na zasadzie wyłączności.
Ad 3) system prezydencki:
zespół zasad prawonoustrojowych opartych na idei podziału władzy, określających w szczególny sposób relacje między parlamentem, prezydentem będącym jednocześnie szefem rządu i głową państwa, realizatorami polityki prezydenta oraz sądami, sprawującymi wymiar sprawiedliwości i kontrolę konstytucyjności aktów prawnych.
Ad 4) system półprezydencki:
zespół zasad prawonustrojowych, według których prezydent posiadający szerokie kompetencje osobiste, jest powoływany niezależnie od parlamentu w wyborach powszechnych, on to powołuje rząd, który jest odpowiedzialny zarówno przed nim jaki przed parlamentem
Ad 5) system totalitarny:
sprowadza się do urządzeń ustrojowych o charakterze republikańskim stworzonych dla władzy z reguły jednej osoby lub grupy osób, którzy doszli do władzy wykorzystując istniejące formalnie instytucje demokratyczne (Hitler w Niemczech) lub na drodze nielegalnej (Pinochet w Chile). Władza opiera się na sile zbrojnej i stosowaniu terroru, a instytucje parlamentarne albo nie działają wcale, albo służą do zamaskowania totalitarnego charaktru władzy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz