Prawo konstytucyjne - wykład 4 - Systemy rządów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 4 - Systemy rządów - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 4 - Systemy rządów - strona 2

Fragment notatki:

Wyróżniamy 3 podstawowe systemy rządów:
Parlamentarno-gabinetowy
Prezydencki
Parlamentarno-komitetowy
Ponadto występują mutacje (racjonalizacje) systemu parlamentarno-gabinetowego:
Półprezydencki
Kanclerski
Ad. 1 System parlamentarno-gabinetowy
W konstytucji marcowej z 1921 r. w Polsce
Konstytucje z lat 1875-1940 (III Republika we Francji)
1712 r. narodził się w Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy rząd (gabinet) ustąpił kiedy utracił zaufanie parlamentu.
Cechy charakterystyczne:
Naczelną zasadą organizacyjną aparatu państwowego jest zasada równoważenia władzy (ustawodawcza-wykonawcza)
Najważniejszym przejawem równoważenia władz jest polityczna odpowiedzialność rządu przed parlamentem
Uprawnieniem, które równoważy polityczną odpowiedzialność rządu jest prawo władzy wykonawczej do odwołania rządu
Władza wykonawcza jest dualistyczna (składa się z głowy państwa i z rządu)
Nieodpowiedzialność polityczna głowy państwa
Każdy akt urzędowy głowy państwa musi być kontrasygnowany
Głównym organem władzy wykonawczej jest rząd, a nie głowa państwa
Zarówno głowa państwa jak i członkowie rządu podlegają odpowiedzialności konstytucyjnej. Delikt konstytucyjny - naruszenie konstytucji lub ustaw. Na świecie istnieją dwie procedury postępowania w takiej sytuacji: 1. impeachement - parlament sądzi; 2. parlament oskarża, sądzi inny organ
Kraje te wprowadzają zasady podziału władz natomiast nie nabiera ona charakteru separacji personalnej
Racjonalizacje systemów parlamentarno-gabinetowych: system półprezydencki (semiprezydencki) - system prezydencko-parlamentarny, parlamentarno-prezydencki
1958 - do dziś - V Republika Francuska
1992 - 1997 - Polska (na mocy małej konstytucji) - system parlamentarno-prezydencki
Cechy charakterystyczne (Francja):
Prezydent nadal nie ponosi odpowiedzialności politycznej, ale dysponuje także prerogatywami (część jego aktów nie wymaga kontrasygnaty - uprawnienia dyskrecjonalne)
Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych
Prezydent może odwoływać się do narodu ponad parlamentem poprzez instytucje referendum
Prezydent może rozwiązać parlament właściwie dowolnie ( musi jedynie zasięgnąć opinii premiera oraz przewodniczących izb - nie można rozwiązywać parlamentu przez rok po wyborach)
Członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną przez parlamentem, ale także przez prezydentem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz