Prawo konstytucyjne - wykład 4 - Systemy rządów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 4 - Systemy rządów - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 4 - Systemy rządów - strona 2

Fragment notatki:

Wyróżniamy 3 podstawowe systemy rządów:
Parlamentarno-gabinetowy
Prezydencki
Parlamentarno-komitetowy
Ponadto występują mutacje (racjonalizacje) systemu parlamentarno-gabinetowego:
Półprezydencki
Kanclerski
Ad. 1 System parlamentarno-gabinetowy
W konstytucji marcowej z 1921 r. w Polsce
Konstytucje z lat 1875-1940 (III Republika we Francji)
1712 r. narodził się w Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy rząd (gabinet) ustąpił kiedy utracił zaufanie parlamentu.
Cechy charakterystyczne:
Naczelną zasadą organizacyjną aparatu państwowego jest zasada równoważenia władzy (ustawodawcza-wykonawcza)
Najważniejszym przejawem równoważenia władz jest polityczna odpowiedzialność rządu przed parlamentem
Uprawnieniem, które równoważy polityczną odpowiedzialność rządu jest prawo władzy wykonawczej do odwołania rządu
Władza wykonawcza jest dualistyczna (składa się z głowy państwa i z rządu)
Nieodpowiedzialność polityczna głowy państwa
Każdy akt urzędowy głowy państwa musi być kontrasygnowany
Głównym organem władzy wykonawczej jest rząd, a nie głowa państwa
Zarówno głowa państwa jak i członkowie rządu podlegają odpowiedzialności konstytucyjnej. Delikt konstytucyjny - naruszenie konstytucji lub ustaw. Na świecie istnieją dwie procedury postępowania w takiej sytuacji: 1. impeachement - parlament sądzi; 2. parlament oskarża, sądzi inny organ
Kraje te wprowadzają zasady podziału władz natomiast nie nabiera ona charakteru separacji personalnej
Racjonalizacje systemów parlamentarno-gabinetowych: system półprezydencki (semiprezydencki) - system prezydencko-parlamentarny, parlamentarno-prezydencki
1958 - do dziś - V Republika Francuska
1992 - 1997 - Polska (na mocy małej konstytucji) - system parlamentarno-prezydencki
Cechy charakterystyczne (Francja):
Prezydent nadal nie ponosi odpowiedzialności politycznej, ale dysponuje także prerogatywami (część jego aktów nie wymaga kontrasygnaty - uprawnienia dyskrecjonalne)
Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych
Prezydent może odwoływać się do narodu ponad parlamentem poprzez instytucje referendum
Prezydent może rozwiązać parlament właściwie dowolnie ( musi jedynie zasięgnąć opinii premiera oraz przewodniczących izb - nie można rozwiązywać parlamentu przez rok po wyborach)
Członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną przez parlamentem, ale także przez prezydentem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz