reżim demokratyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
reżim demokratyczny - strona 1 reżim demokratyczny - strona 2 reżim demokratyczny - strona 3

Fragment notatki:

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE
NOTATKA DO PUNKTU 6 - 09.11.2011r.
POJĘCIE REŻIMU POLITYCZNEGO
Jest to ogół metod, którymi posługuje się władza państwowa w stosunkach z ludnością, a także zasady, jakimi się ona kieruje w tych stosunkach. Stanowi istotny element składowy formy państwa. W jego skład wchodzą też metody działania partii politycznych, ich stosunki z władzą państwową, zasady funkcjonowania innych ważnych organizacji społecznych. Biorąc pod uwagę stosunki władzy państwowej i społeczeństwa w procesie rządzenia wyróżnia się trzy zasadnicze reżimy: reżim demokratyczny, reżim totalitarny, reżim autorytarny. W politologii pojęcie reżimu politycznego nie jest wartościujące, służy jedynie określeniu zasad, reguł gry politycznej i zależności pomiędzy podmiotami polityki. Czasem jest utożsamiane z systemem politycznym. W istocie obejmuje ono wszystkie instrumenty regulujące stosunki w państwie.
DEFINICJA DEMOKRACJI
Jest to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael oraz Wielka Brytania, nieposiadające konstytucji spisanej w jednym akcie).
Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji ( demokracja ateńska). W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa). Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu.
DEMOKRACJA WEDŁUG STAROŻYTNYCH
W starożytnej Grecji określenia demokracja, używano do opisania ustroju odmiennego od rządów jednostki, a więc od tyranii czy monarchii, oraz różnego od władzy sprawowanej przez elity społeczeństwa (oligarchia).  W systemie greckiego polis, czyli państwa-miasta, powstałego na przełomie VI i V wieku p.n.e., władza została odebrana oligarchom i przekazana w ręce ludu. Spośród greckich polis, rządzącymi się zasadami ówczesnego państwa demokratycznego, najbardziej znaną i najbardziej sławną była demokracja Aten. Podwali pod jej powstanie stworzyli Solon i Klejstenes, znani reformatorzy ustroju ateńskiego polis. Grecka demokracja dawała możliwości działania obywatelom, ale także i obowiązek uczestnictwa w życiu politycznym polis. Mogli oni dyskutować o nurtujących ich publicznych sprawach oraz stanowić prawo.

(…)

… tradycyjne elity polityczne mają nieraz duży problem.
Typowym przykładem populizmu jest np.: jednoczesne głoszenie konieczności zmniejszenia podatków i wzrostu wydatków na opiekę socjalną, bez zastanawiania się jak w tej sytuacji zrównoważyć wydatki budżetowe. Innym przykładem jest głoszenie zasad liberalizmu gospodarczego i jednoczesne podwyższanie podatków.

… wyboru organów władzy wykonawczej oraz sprawowało nad nimi kontrolę, wybierało i zatwierdzało skład Trybunału Ludowego. Zgromadzenie Ludowe miało także uprawnienia sądownicze. Do niego należało przeprowadzenie sądu skorupkowego (ostracyzm).  Wykonywanie postanowień Zgromadzenia Ludowego należało do Rady Pięciuset. Tworzyło ją 500 obywateli wybranych przez Zgromadzenie Ludowe. Do jej głównych zadań…
… wolnego rynku, który sam w sobie ma gwarantować postęp społeczny.
POJĘCIE POPULIZMU
Tym terminem najczęściej określa się zachowanie polityczne polegające na głoszeniu tych poglądów, które są aktualnie najbardziej popularne w danej grupie społecznej, w celu łatwego zdobycia popularności, bez analizowania sensu tych poglądów oraz zastanawiania się nad realnymi możliwościami i rzeczywistymi skutkami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz