reżimy polityczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 reżimy polityczne - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Reżim polityczny-kolejne kryterium klasyfikacyjne państw
- można powiedzieć, że reżim polityczny oddaje sedno ustroju politycznego REŻIM POLITYCZNY- faktyczny styl rządzenia, a więc ogół metod i technik którymi posługują się sprawujący władzę wobec ludności, która znajduje się na terytorium państwa - w każdym państwie jest jakiś reżim polityczny
- najpopularniejsza typologia reżimów politycznych oparta jest na 2 zasadniczych kryteriach:
1. prawne gwarantowane i faktycznie istniejący w państwie zakres wolności i praw człowieka i obywatela
2. faktyczny udział obywateli w sprawowaniu władzy publicznej oraz swoboda działania opozycji politycznej
Te kryteria są podstawą wyróżnienia 3-ech reżimów politycznych:
- demokratyczny
- autokratyczny (autorytarny)
- totalitarny
REŻIM DEMOKRATYCZNY
- ma wymiar polityczny, społeczny i ekonomiczny (gospodarczy
Polityczny wymiar demokracji-wyznaczają go następujące zasady:
1.zasada równości wobec prawa wszystkich obywateli 2.zasada konstytucyjnie ujętych praw jednostki wobec państwa (wolność słowa, zgromadzeń itd.)
3.naród - suweren jest reprezentowany przez parlament, powoływany w drodze wolnych wyborów i jest on organem najwyższym bądź organem zajmującym pozycję w systemie podzielonej władzy państwa
4.zasada państwa prawnego-rządów prawa , funkcjonowanie demokracji jest możliwe jedynie w warunkach państwa prawnego, rządów prawa
5.zasada decentralizacji władzy publicznej- jej przejawem jest udział samorządów w wykonywaniu władzy
- demokracja w wymiarze politycznym jest często kojarzona z wielopartyjnym a przynajmniej dwupartyjnym parlamentaryzmem
PARLAMENTARYZM polega na tworzeniu woli suwerena (narodu) przez organ przedstawicielski, którego skład jest ustalony na podstawie wyborów, wolnych wyborów
- istnienie w państwie wolnych wyborów jest niezwykle ważnym składnikiem demokracji politycznej
- dzięki istnieniu odpowiednich mechanizmów instytucjonalnych i proceduralnych obywatele mają zapewniony udział w sprawowaniu władzy
- fundamentalne znaczenie ma jednak to, czy ten prawnie gwarant….??
Społeczny wymiar demokracji
- podstawową wartością demokracji społecznej jest równość rozumiana w odmianie radykalnej jako równy dla wszystkich dostęp do różnego rodzaju dóbr, a w odmianie umiarkowanej jako dążenie do wyrównywania poziomu startu życiowego. Elementem tej demokracji jest również specyficzna obyczajowość jak również pewien ukształtowany etos
Ekonomiczny wymiar demokracji]


(…)

…]
- za jaj elementy konstytutywne często się uznaje różne formy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu zakładami przemysłowymi oraz wszystkich tych zakładów, do idei partycypacji pracowniczej nawiązuje społeczna nauka kościoła katolickiego - encyklika Jana Pawła II z 1981 - „Laborem exercens
- wśród reżimów demokratycznych można wyróżnić reżimy liberalno-demokratyczne i socjal-demokratyczne
- w reżimie…
… konkurencji , wolności gospodarowania. Wolność konkurencji jest podstawą wolnego rynku, który sam w sobie ma gwarantować postęp społeczny.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz