Reżim demokratyczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reżim demokratyczny-opracowanie - strona 1 Reżim demokratyczny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Reżim demokratyczny
Pojęcie reżimu politycznego
reżimem politycznym przyjęło się nazywać ogół metod, jakimi posługuje się władza państwowa w stosunkach z ludnością, a także zasady jakimi się ona kieruje w tych stosunkach
Definicja demokracji
demokracja - z greckiego „rządy ludu” (demos - lud, kratos - władza, rząd); termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli na zasadzie równości politycznej
Tradycje demokratyczne
patrz: Heywood A., Politologia, s. 89 - 104
Charakterystyka reżimu demokratycznego
wyróżniając państwa o reżimie demokratycznym przyjęło się brać pod uwagę następujące kryteria:
demokratyczny system rządów zbudowany na demokracji przedstawicielskiej, kontrolowany i odpowiedzialny przed społeczeństwem
wolne wybory powszechne oparte na demokratycznych zasadach prawa wyborczego
system polityczny oparty na pluralistycznej partyjności
zapewniona wolność i swobody obywatelskie oraz ochrona praw obywatelskich
zapewniona wolność prasy i przekonań
demokracja bezpośrednia - jest oparta na bezpośrednim i ciągłym uczestnictwie obywateli w zadaniach państwa; jest to system powszechnego samorządu; jego najpowszechniejszą manifestacją jest stosowanie referendów; zalety demokracji bezpośredniej:
jako jedyna forma demokracji zwiększa ona kontrolę obywateli nad ich własnym losem
stwarza lepiej poinformowane i bardziej wyrobione politycznie społeczeństwo, a przez to ma walory edukacyjne
umożliwia społeczeństwu wyrażanie własnych poglądów i interesów bez konieczności polegania na egoistycznych politykach
zapewnia legitymację rządów w tym sensie, że lud jest bardziej skłonny zaakceptować decyzje, które sam podejmuje
demokracja przedstawicielska - jest ograniczoną i niebezpośrednią formą demokracji; partycypacja w rządzeniu jest rzadka i krótkotrwała, ogranicza się do aktu głosowania raz na kilka lat; społeczeństwo nie sprawuje samo władzy, jedynie wybiera osoby, które rządzą w jego imieniu; ta forma rządów jest o tyle demokratyczna, że reprezentacja stanowi wiarygodne i efektywne powiązanie między rządzącymi a rządzonymi; do mocnych stron demokracji reprezentatywnej zalicza się to, że:
oferuje ona wykonalną formę demokracji
zwalnia zwykłych obywateli od obowiązku podejmowania decyzji, umożliwiając tym samym podział pracy w polityce
pozwala na umieszczanie rządów w rękach osób o lepszym wykształceniu i większym doświadczeniu
utrzymuje stabilność poprzez oddalenie zwykłych obywateli od polityki, a tym samym zachęcanie do akceptacji kompromisu


(…)

… oddalenie zwykłych obywateli od polityki, a tym samym zachęcanie do akceptacji kompromisu
Pojęcie populizmu
terminu „populizm” (z łac. populus oznacza „lud”) używa się do określenia zarówno odrębnych ruchów politycznych i szczególnej tradycji myśli politycznej; ruchy lub partie określane jako populistyczne charakteryzują się deklaracjami o popieraniu zwykłych ludzi wobec „skorumpowanych” elit gospodarczych i politycznych; jako tradycja polityczna, populizm odzwierciedla przekonanie, że instynkty i pragnienia społeczeństwa stanowią podstawowy i najsłuszniejszy przewodnik działania politycznego; populistyczni politycy zatem bezpośrednio odwołują się do społeczeństwa i deklarują, że będą wyrazicielami najgłębszych nadziei i lęków, czym podważają zaufanie do wszelkich instytucji pośredniczących; choć populizm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz