Populizm i jego nurty- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Populizm i jego nurty- opracowanie - strona 1 Populizm i jego nurty- opracowanie - strona 2 Populizm i jego nurty- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Populizm i jego nurty Nurty populizmu
Według kryterium czasu rysuje: historyczny (klasyczny) i nurt współczesny. Do populizmu współczesnego należą przejawy populizmu ukształtowane w Ameryce Łacińskiej, krajach postkolonialnych, krajach komunistycznych i krajach postkomunistycznych. Nurty populizmu historycznego, albo klasycznego, zrodziły się przed początkami XX stulecia, głównie w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Źródło inspiracji dla narodzin i rozwoju populizmu stanowi kryterium jego podziału na nurt populizmu odgórnego (na sterowaniu jego losami przez rządzących) i nurt populizmu oddolnego (rodzi się i rozwija niejako spontanicznie wśród rządzonych).
Siła społeczna, na której opiera się populizm, to kryterium dla rozróżnia­nia nurtów populizmu: chłopskiego (farmerskiego, agrarnego, wiejskiego), robotniczego (industrialnego, przemysłowego, miejskiego), chłopsko-robotniczego albo robotniczo-chłopskiego i lumpenproletariackiego.
Ze względu na przyjmowane lub postulowane formy organizacyjne po­pulizmu rozważa się następujące jego nurty: partyjny, syndykalistyczny albo związków zawodowych, spontanicznych ruchów ludowych.
Kryterium treści żądań populistycznych pozwala mówić o nurcie populi­zmu politycznego — skoncentrowanego wokół autorytarnego albo demokra­tycznego reżimu państwowego, i nurcie populizmu społecznego — zajętego przede wszystkim sprawami dobrobytu ekonomicznego.
Drogi zmian populistycznych prowadzą do rozróżniania nurtów popu­lizmu rewolucyjnego, populizmu reformistycznego i populizmu reakcyjne­go. Drogi te wskazują jednocześnie na stopień radykalizmu populistycznego jako kryterium dla rozpatrywania nurtu populizmu radykalnego (lewicowe­go), nurtu populizmu umiarkowanego (centrystycznego) i nurtu populizmu reakcyjnego (prawicowego).
Źródła i przejawy współczesnego populizmu
Początków populizmu współczesnego należy poszukiwać w XIX wieku, Klimat intelektualny dla populizmu kształtował radykalizm haseł rewolucji francuskiej, fala wydarzeń zwanych Wiosną Ludów, nadzieje narodowowyzwoleńcze. Pierwsze przejawy nowoczesnego populizmu europejskiego wiązane są z rosyjskimi ruchami i myślą polityczną XIX wieku — dekabrystów, rewolucyjnych demokratów i narodników.
2. 5. Populizm obu kontynentów amerykańskich
Ameryka Płn.: Ruchy farmerskie - druga połowa XIX w. i początek XX w. Ameryka Płd.: populizm osiągnął duże znaczenie w latach 30 i 40 XX w.
6. Populizm Europejski
we Francji (Pierre Poujade, Jacques Chirac), w Niemczech (wcześniej naziści, później np. Franz Josef Strauss), w Danii (Morgens Glistrup).
Populizm lewicowy i prawicowy
Metody populizmu są niekiedy charakteryzowane jako radykalna krytyka status quo Populizm może przybierać obie te formy: lewicową i prawicową oraz jakąś jeszcze inną usytuowaną między nimi. Jako całość nie mają jednak one wyraźnej tożsamości politycznej, czy to lewicowej, czy to prawicowej.

(…)

… po upadku ZSRR. Jego głównym eksponentem został Borys Jelcyn, prezydent kraju w latach 1991-2000.
Populizm północnoamerykański
Populizm amerykański przeciwstawiał masy ludowe garstkom plutokratów. Lud sytuował na wyidealizowanej farmie, plutokratów zaś na nowojorskiej Wall Street, symbolizującej wyzysk. Farmerowi przyznawał przewagę pracowi­tości, moralności, naturalności jako legitymację do sprawowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz