Demokracja - pojęcie i przykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja - pojęcie i przykłady - strona 1 Demokracja - pojęcie i przykłady - strona 2 Demokracja - pojęcie i przykłady - strona 3

Fragment notatki:

D EMOKRACJA Politologia 5 „Ustrój polityczny” = „reżim polityczny
całokształt instytucji politycznych i relacje między nimi, oraz zasady i reguły, na podstawie których funkcjonują
„Demokracja” Połączenie:
„demos” (ludzie) i „kratos” (rządy, siła)
= rządy ludu D emokracja dziś oznacza nie tyle rządy ludu, ale to, że ludzie (społeczeństwo/wyborcy) są rządzeni w swoim własnym interesie;
(def. negatywna): społeczeństwo demokratyczne nie zaakceptuje prawa rządzenia żadnych elit prócz takich, które zostały powołane przez to społeczeństwo do rządzenia.
Typologia państw Platona timokrajca (rządy odważnych - Sparta)
oligarchia (rządy bogatych)
demokracja (niestabilne i niekompetentne rządy ludu)
tyrania (ustrój strachu i niewolnictwa)
polis (rządy mędrców, hierarchia, porządek) - typ idealny, najlepszy
Typologia Arystotelesa Wsp ół czesne demokracje Tworzone w XIX w. i później
Odejście od czystych form starożytnych i pomieszanie ich (np. monarchia ale i demokracja). Wspólne dla demokracji starożytnych i współczesnych: zasada wolności
zasada równości zasada większości
R óż nice mi ę dzy demokracją staro ż ytną i wsp ół czesn ą Historiozofia W starożytności (ale i w erach nowożytnych uważano), że system polityczny rządzi się swoimi prawami (bez odniesienia do systemu ekonomicznego czy społecznego
Oraz że systemy przechodzą jeden w drugi. Kiedy jeden system dotrze już do swojego kresu, zmienia się w inny.
Podmiot władzy Demokracja ateńska - władza w rękach tych, którzy mieli czas ją sprawować = wolni i zamożni mężczyźni. „Obywatele” - ok. 1/10 ludności Aten.


(…)

… robotniczych).
Prawica chce zagwarantowania jednostkom możliwie najdogodniejszych dla nich warunków (obrona status quo - ciąg dalszy nurtu ethosu mieszczańskiego i porządku sprzed partii robotniczych, liberalizm gospodarczy, ograniczona funkcja p.).
demokracja (rządy wielu ale niekompetentnych)
politea (połączenie oligarchii i demokracji)
Rządy grupy (niewielu)
oligarchia
arystokracja
Rządy jednostki
tyrania…
…. Bill of Rights z 1689 r. W USA i Francji akty regulujące praw człowieka i obywatela - XVIII w.
Ruch robotniczy XIX w.
Nurty odrzucające porządek społeczny i demokrację: anarchizm (trzeba zlikwidować instytucję p.)
marksizm (ruch komunistyczny; walka w ramach struktur demokratycznych, ale jak przejmiemy wł. to je zlikwidujemy).
Zderzenie modeli społecznych
Model kultury mieszczańskiej - sfera interesów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz