Teoria społeczna a metodologia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria społeczna a metodologia - omówienie - strona 1 Teoria społeczna a metodologia - omówienie - strona 2 Teoria społeczna a metodologia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Teoria społeczna a metodologia. Paradygmat konwencjonalny (pozytywistyczny)- jednolity charakter rzeczywistości
Paradygmat konstruktywistyczny- rzeczywistość społeczna jest różna od przyrodniczej, poszczególne grupy tworzą swoje rzeczywistości konstrukty jakie ludzie tworzą na temat świata Aspekty ontologiczne:
Ontologia realistyczna- jednolity charakter rzeczywistości
Ontologia relatywistyczna
Aspekty epistemologiczne:
Epistemologia dualistyczno-obiektywistyczna
Epistemologia monistyczno- subiektywistyczna
Aspekty metodologiczne:
Metodologia interwencyjna- ogniskuje się w przewidywaniu
Metodologia hermeneutyczna Czy nauka…?
Pozwala formułować twierdzenia absolutne (zależy, logika formalna- tak)
Ma charakter kumulatywny? Czasem tak czasem nie, ale nie jest tak że coś jest przesycone infomacjami
Ma charakter rewolucyjny? To, co nie mieści się w teoriach przyczynia się do ewolucji, rewolucja wnosi wiele nowego do nauki
Różni się od innych form aktywności człowieka?
Jest jedna? Nie istnieje jedna nauka- wiele sposobów definiowania nauki
Metoda naukowa
- zespół środków i czynności ujętych w zasady
- służy formułowaniu problemów, projektowaniu badań, gromadzeniu danych, ich analizie i interpretacji, formułowania wyjaśnień, prezentacji danych, wykorzystaniu wyników badań, budowanie teorii.
ALE:
- jej przestrzeganie polega nie tyle na przestrzeganiu z góry ustalonych reguł, lecz raczej na rozwoju tych reguł dzięki intuicji, wiedzy i wyobraźni badacza na każdym etapie badań, a zwłaszcza podczas formułowania problemów i/ lub interpretacji wyników
Metody badawcze socjologii: - zależą od cech rzeczywistości społecznej (mającej charakter historyczny i zmieniający się w czasie)
- służą poznaniu cech rzeczywistości (wielowymiarowej i złożonej) w określonym momencie
Metodologia:
- nauka o metodach nauki
- nauka o sposobach poznawania świata społecznego
- wiedza o sposobach postępowania innych naukowców
O jakości nauki stanowi system recenzji.
Zadania metodologii:
Opis wzorów postępowania badaczy: metod konceptualizacji, problemów, zbierania, analizy, interpretacji danych, budowy definicji, typologii, wyjaśnień, teorii itp.
Wyjaśnienie procedur postępowania badaczy, ujawnienie założeń, rekonstrukcja czynności badawczych i ich analiza
Analiza aparatu pojęciowego socjologii
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz