Teoria społeczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria społeczna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Teoria społeczna, a metodologia:
-aspekty ontologiczne:
*ontologia realistyczna-rzeczywistość jest jednolita, 1 metoda naukowa, prawda to zespól twierdzeń zgodnych za tanem rzeczywistym
*ontologia relatywistyczna-różnorodny chaos rzeczywistości, metoda musi być dopasowana do charakteru badanego problemu, prawda zakorzeniona jest w społecznych podmiotach, konstrukcja będąca przedmiotem uogólnień i rozumienia konstruowana na różne sposoby
-aspekty epistemologiczne:
*epistemologia dualiztyczno- obiektywistyczna-metoda interwencyjna
*epistemologia monistyczno-syubiektywistyczna- metoda hermeneutyczna
metoda naukowa:
-zespół środków, czynności ujętych w zasady
-służy formułowaniu problemów, projektowaniu badań, gromadzeniu danych, wykorzystaniu wyników badań i budowaniu teorii
ale
-jej stosowanie nie polega tyle na stosowaniu z góry ustalonych reguł, ale na rozwoju tych reguł dzięki intuicji, wiedzy, wyobraźni badacza, na każdym etapie badań, zwłaszcza podczas formułowania problemów i/lub interpretacji wyników
metodologia to: nauka o metodach nauki, o sposobach poznania świata, o metodach postępowania innych naukowców
zadania metodologii:
opis wzorów postępowania badacz. metod konceptualizacji, problemów, zbierania analizy, interpretacji danych, budowy definicji, typologii, wyjaśnień, teorii…, wyjaśnianie procedur postępowania badacza, ujawnianie założeń, rekonstrukcja czynności badaczy, ich analiza, eksplikacja tekstów- ujawnienie milczących i nieświadomie przyjmowanych założeń, zależności między twierdzeniami, struktury wnioskowania, luk w dowodach, pytań bez odpowiedzi, siły argumentacji, konstruowanie narzędzi naukowych, zwłaszcza narzędzi i procedur badań empirycznych, ale też narzędzi analizy tekstów, wiedzy naukowej i doskonalenie warsztatu pracy socjologa, ocena sposobów postępowania badaczy i kodyfikacja norm poprawnego postępowania w nauce
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz