Metodologia badań

note /search

Egzamin końcowy,pytania

 • Metodologia badań
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2821

W kontekście metod badawczych w psychologii zeznaniem nazwiesz: raport sporządzony przez badacza prowadzącego obserwację uczestniczącą wynik autointrospekcji dokument sporządzony na policji przez świadka przestępstwa wynik wywiadu z badanym dotyczącego przebiegu jego procesów psychicznych An...

Wykład - Błąd ekwiwokacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3731

Błąd ekwiwokacji: Ekwiwokacja następuje gdy: pewne wyrażenie potencjalnie wieloznaczne występuje w danej wypowiedzi przynajmniej dwukrotnie, przynajmniej w dwóch miejscach tej wypowiedzi jest ono użyte w różnych znaczeniach, wypowiedź ta zakłada, że ów wieloznaczny jej element posiada w każdym mi...

Wykład - istota i nieuchronność rewolucji naukowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

ISTOTA I NIEUCHRONNOŚĆ REWOLUCJI NAUKOWYCH Rewolu­cje naukowe to niekumulatywne epizody w rozwoju nauki, w których stary paradygmat zostaje zastą­piony częściowo bądź w całości przez nowy, nie dający się pogodzić z poprzednim Jest to jednak tylko część odpowiedzi. Aby ją uzupełnić, zadać musimy ko...

Wykład - Struktura rewolucji naukowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 2429
Wyświetleń: 2849

KUHN Struktura rewolucji naukowych Paradygmat - w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Thomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) opublikowanej w 1962 roku - to zbiór pojęć i teorii tworz...

Wykład - Metodologia badań humanistycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1218

Metodologia badań humanistycznych Teoria to system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę. Twierdzenia (zdanie, które orzeka coś o przedmiocie, k...

Wykład - nauka normalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

NAUKA NORMALNA ROZWIĄZUJE ŁAMIGŁÓWKI Najbardziej uderzającą, jak się zdaje, cechą proble­mów nauki normalnej, z którymi zapoznaliśmy się dotąd, jest to, w jak małym stopniu dąży ona do uzyskania czegoś zasadniczo nowego zarówno w pła­szczyźnie doświadczalnej, jak teoretycznej Nawet w eksperymencie...

Wykład - Rewolucje jako zmiany sposobu widzenia świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

REWOLUCJE JAKO ZMIANY SPOSOBU WIDZENIA ŚWIATA Historyk nauki, który bada dawne prace naukowe z punktu widzenia współczesnej historiografii, może nabrać przekonania, że kiedy paradygmat ulega zmianie, wraz z nim zmienia się i świat. Kierując...

Wykład - wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1848

Nauka- jej wyznacznikiem jest metodologia i krytyczna lektura tekstów. Metodologia badań szczebólnych (szczegółowych) jest podporządkowana metodologii ogólnej. Metodologia ogólna | V Metodologia nauk humanistycznych | | V V Metodol...

Wykład - definicja Znaku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Znak jest to obserwowalny (postrzegalny) układ rzeczy czy zjawisk spowodowany przez kogoś (nadawcę) ze względu na to, że istnieją zwyczajowo ukształtowane określone reguły nakazujące wiązać z danym układem rzeczy lub zjawisk myśli określonego typu, oraz na to, że nadawca znaku postanowił wywołać tę ...

Analiza danych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Analiza danych 1. Dostrzeganie wzorów schematów regularności powtarzalności 2. Podobieństw 3. grupowanie kategorii, aby mieć wszystko uporządkowane i łatwo było się poruszać 4 zaliczanie 5 budowanie metafor, pełni funkcje ilustracyjna i generalizująca 6 dokonywanie porównań tworzenie kontrastu z...