Metodologia badań - strona 2

note /search

Analiza i wnioskowanie na podstawie danych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Analiza i wnioskowanie na podstawie danych Metody generowania znaczeń- procedury analizy danych (Hauberman i Milles): Dostrzeganie wzorów i schematów powtarzalności Dostrzeganie podobieństw Grupowanie kategorii (wielostopniowe np.: uczeń ocenia szkołą w niej i poza nią)

Badania ilościowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

Badania ilościowe Badania mało ambitne ale powszechne. Podstawowe pojęcia: - eksperyment - pomiar - zmienna i funkcja - wskaźnik - skala - próba i populacja - technika pomiaru Pomiar- przypisanie badanemu obiektowi liczby charakteryzującej jakąś jego interesującą cechę np.: pomiar wiedzy z...

Cel poznania naukowego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2303

Cel poznania naukowego: -związek z teorią naukową (pewne prawidłowości) -poznanie naukowe jest uwikłane w system założeń (pozwalający osiągnąć pewną (prawdziwa) wiedze, posługując się regułami poznania typy założeń teorii społ.: -ontologiczne- nauka o byciu- co to jest rzeczywistość, jaka jest. ...

Obiekty - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Przykłady obiektów: Osoby Role Małe grupy Organizacje Społeczność lokalna Fragment przestrzeni Odcinek czasu Proces Wydarzenie Studium przypadku wymaga wiedzy socjologicznej i wielu metod badawczych Typy Case Study wg R.E. Stake'a Typ on...

Obserwacja - omówienie - Taksonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Obserwacja Wady: groźba subiektywizmu badacza trudność dostępu umiejętność dobierania pytań, które pomogą w dokładnym przedstawieniu sytuacji = nauka obserwacji Wynikiem obserwacji jest: opis obserwowanych wydarzeń: notatki (pisanie bezprzymiotnikowe) dzienniki listy postawienie hipotez we...

Ontologia realistyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

ontologia realistyczna- procedura jest wynikiem postawionego pytanie badawczego, to jest podstawą doboru metody badania ilościowe Jakościowe Rola badań Przygotowanie badań Narzędzie prowadzące do odkrycia, interpretacji sensów działań aktoró...

Pomiar - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Pomiar- przypisanie badanemu obiektowi liczny charakteryzującej jakąś jego interesującą cechę (np. pomiar wiedzy nabytej w czasie lekcji) Reguła- sposób przypisywania wartości danym obiektom to funkcja danej zmiennej Poziomy pomiaru: -nominalny- gdy klasyfikujemy ze względu na wystąpienie jakiejś...

Porównanie mocy danych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Porównanie mocy danych: „słabsze” zbierane na początku, w momencie wejścia w teren z „drugiej ręki” od osoby niewiarygodnej zbierane w sposób formalny lub oficjalny zbierane w grupie (obecność innych) „mocne” zbierane później w powtarzanym kontakcie widziane lub uzyskane bezpośrednio obser...

Poznanie naukowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

Poznanie naukowe ma jakiś cel. Jest uwikłane w szereg założeń. Zmienność tego, co uważa się za poznanie naukowe (system założeń pozwalających poznawać pewną wiedzę) Trzy etapy założeń (fundament teorii społecznych): - ontologiczne (nauka o bycie), jaka jest rzeczywistość - epistemologiczne (jak m...