Cel poznania naukowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel poznania naukowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Cel poznania naukowego:
-związek z teorią naukową (pewne prawidłowości)
-poznanie naukowe jest uwikłane w system założeń (pozwalający osiągnąć pewną (prawdziwa) wiedze, posługując się regułami poznania
typy założeń teorii społ.:
-ontologiczne- nauka o byciu- co to jest rzeczywistość, jaka jest. Przy badaniu należy przyjąć założenie dotyczące teorii rzeczywistości, spór o to, czy taka sama jest rzeczywistość społeczna i przyrodnicza, czy świat jest jednorodny
-epistemologiczne- pozostają w nierozerwalnym związku z ontologicznym `jak', dzięki niemu możliwe jest poznanie, na które wpływają założenia ontologiczne
-metodologiczna- jakie są sposoby poznania rzeczywistości, odwołanie do sfery wartości i wartościowania, sprawdzana jest poprawność czegoś
fundament teorii społecznej stanowią też język i pojęcia- spinają wszystko niewspółmierność teorii naukowych:
-posługują się różnymi pojęciami nie nakładającymi się na siebie (np. myślenie o czasie- wartościowe/ilościowe)
-przy przełożeniu wartości na ilość jesteśmy bezradni
nieistotne jest to, co jest, ale to w co ludzie wierzą , że jest, bo wiara to fakt społeczny
pojęcia opisujące mogą być rozmaite- systemy je tworzące zmieniają się
pojęcia musza być spójne w danej teorii
metodologia zmienia się ze względu na niestabilność teorii
cele badań społecznych:
-wyjaśnianie- odpowiedz na pytanie dlaczego wystąpiło dane zjawisko, szukanie jego genezy (w. genetyczne), jaki cel miało to osiągnąć, po co (w. funkcjonalne)
wyjaśnić znaczy odpowiedzieć na pytanie o relacje między przyczyną, a skutkiem (w. przyczynowo skutkowe), wyjaśnienie nomotetyczne=dedukcyjne wywodzą się z ogólnoistniejących prawd, a indukcyjne - rządzą jakieś reguły poza prawami wyjaśniającymi przyczyny, idiograficzne odwołują się do zdarzeń poprzedzających, bo zdanie jednostkowe bez kontekstu nie da się uogólnić
-rozumienie to umiejętność odpowiedzi na pytanie jak cos działa. Tym zajmuje się socjologia rozumiejąca, nie empiryczna. Rozumienie wg M. Wezera- używać empatii- rozumieć emocje innych, mechanizm społeczny i psychologiczny dopowiada nam motywy innych.
Rozumienie predyktyczne- tradycja brytyjskiego empiryzmu logicznego- analiza reguł rządzących zachowaniem ludzi.
-przewidywanie: dedukcyjne- odwołanie się do zbioru, indukcyjne- na podstawie jednostkowej obserwacji przewiduje m prawidłowości, probabilistyczne- jakie jest prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia
-opis to warunek konieczny dla wszystkich powyższych, wzbogaca nasza wiedze, realizuje cel badań naukowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz