obiekty - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
obiekty - omówienie - strona 1 obiekty - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Przykłady obiektów: Osoby
Role Małe grupy
Organizacje
Społeczność lokalna
Fragment przestrzeni
Odcinek czasu
Proces
Wydarzenie Studium przypadku wymaga wiedzy socjologicznej i wielu metod badawczych
Typy Case Study wg R.E. Stake'a Typ ontotelicznego studium przypadku: przypadek jest badany dla niego samego ponieważ jest interesujący, ciekawy z jakiegoś powodu
Typ instrumentalnego studium przypadku: przypadek służy zrozumieniu jakiegoś problemu, udoskonalenia teorii, celem jest zrozumienie czegoś, co jest poza przypadkiem
Typ zbiorowego studium przypadku- badaniu podlega kilka (kilkanaście) przypadków, celem jest sformułowanie pewnych uogólnień bazujących na porównaniu kilku przypadków
Typ instruktażowego studium przypadku (teaching case study)- przypadek ma za zadanie ilustrować określony stan rzeczy, kategorię zjawisk, coś istotnego ze względu na proces nauczania, metodę dydaktyczną np.: przeprowadzanie szkoleń pod kątem rozwiązywania problemu
Definiowanie studiowanego przypadku poprzez:
Parametry czasowe, geograficzne, „granicy” przypadku
Badaną osobę lub grupę osób
Rolę lub funkcję osoby lub grupy
Instytucję lub organizację
Komponenty procesu badawczego w studiach przypadku:
Dobór przypadku:
Określenie rodzaju przypadku
Określenie tła historycznego danego przypadku
Określenie kontekstu (otoczenie fizyczne, społeczne, polityczne etc)
Określenie cech danego przypadku (różnic, podobieństw w stosunkach do innych przypadków)
Procedury uprawomocnienia studium przypadku:
Użycie wielorakich źródeł danych
Użycie wielorakich metod zbierania danych
Odwoływanie się do różnych perspektyw teoretycznych przy interpretowaniu danych
Zestawienie interpretacji różnych informatorów, konsultantów, badaczy, ekspertów
Rozpoznanie wspólnych kwestii w zbieranym materiale empirycznym i sposobie interpretacji badań
Dokładne określenie pochodzenia i autorstwa poszczególnych opinii, interpretacji, wartości
Triangulacja- wszystkie wielowymiarowe obiekty opisujemy np.: z trzech punktów widzenia, żeby objąć całość
Zalety podejścia case study:
Opis i analiza przypadku w jego naturalnym kontekście
Zrozumiana niepowtarzalność, unikalność badanych zjawisk
„oświetlenie” przedmiotu badań z różnych stron
Dotarcie do sfery doświadczeń i przeżyć uczestników procesu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz