Case study

note /search

Faktoring - case study

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Bankowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2037

- ujęty jako efektywna stopa procentowa?. Case Study Załóżmy, że przedsiębiorstwo X ma możliwość...

Obiekty - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Typy Case Study wg R.E. Stake'a Typ ontotelicznego studium przypadku: przypadek jest badany...

Seminarium dyplomowe

  • Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
  • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2688

w praktyce” Metody Wywiad fokusowy Case study (studium przypadku) Analiza treści Analiza dokumentów...

Spis lektur-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Public relations
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

czyli promocja reputacji", Business Press, Warszawa 1997 s. 13-29 Case study: Bieluga Expedition; Materiały...

Studium przypadku - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1533

przestrzeni, odcinek czasu, wydarzenia Przypadek musi być dobrze zdefiniowany. Typy case study: -autoteliczny...