Faktoring - case study

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faktoring - case study - strona 1 Faktoring - case study - strona 2 Faktoring - case study - strona 3

Fragment notatki:Załóżmy, że firma X zdecydowała się odsprzedać w ramach faktoringu pełnego wierzytelność o łącznej wartości brutto wynoszącej 1 000 zł. Termin płatności należności przez dłużnika ma nadejść za 60 dni. Bank, któremu złożono faktury oferuje następujące warunki:
- wypłacana zaliczka = 80% wierzytelności,

Case Study

Załóżmy, że przedsiębiorstwo X ma możliwość zainwestowania dzisiaj kwoty 155 300 zł na okres półtoramiesięczny (niech rok liczy 360 dni

Bankowość Koszt faktoringu
Załóżmy, że firma X zdecydowała się odsprzedać w ramach faktoringu pełnego wierzytelność o łącznej wartości brutto wynoszącej 1 000 zł. Termin płatności należności przez dłużnika ma nadejść za 60 dni. Bank, któremu złożono faktury oferuje następujące warunki:
- wypłacana zaliczka = 80% wierzytelności,
- prowizja przygotowawcza = 0,3% wierzytelności,
- prowizja za przejęcie ryzyka = 0,7% wierzytelności,
- stopa procentowa odsetek = stawka WIBOR 1M + marża banku ponad stopę bazową; odsetki naliczane są od wypłaconej zaliczki. Aktualny poziom stawki WIBOR 1M wynosi 4,8%.
- marża banku ponad stopę bazową (na podstawie oceny zdolności płatniczej dłużnika) = 2,2%,
- marża za dodatkowe usługi świadczone w ramach umowy faktoringowej = 0,5% wierzytelności.
Jeśli firma X zaakceptuje warunki oferowane przez bank, w ciągu 24 godzin od momentu podpisania umowy, na jej rachunek bankowy faktor przeleje kwotę zaliczki wynoszącą 800 zł. Reszta wierzytelności - pomniejszona o odsetki, prowizje i marże - trafi na rachunek faktoranta (jeśli dłużnik będzie wypłacalny) po ściągnięciu wierzytelności przez bank.
Koszt faktoringu (kwotowo) wyniesie:
1. Prowizje = (0,3% + 0,7%) x 1 000 zł = 10 zł
2. Odsetki = [(4,8% + 2,2%) x (60/360) x 800 zł] = 9,33 zł
3. Marża = 0,5% x 1 000 zł = 5 zł
Ile wynosi koszt faktoringu - ujęty jako efektywna stopa procentowa?. Case Study
Załóżmy, że przedsiębiorstwo X ma możliwość zainwestowania dzisiaj kwoty 155 300 zł na okres półtoramiesięczny (niech rok liczy 360 dni, a każdy miesiąc 30) i uzyskać po tym okresie zwrot równy 2,82855%. Załóżmy też, że istnieje możliwość kontynuacji inwestycji w kolejnych okresach 45-dniowych. Nie jest to inwestycja w majątek trwały, więc przedsiębiorstwo nie może liczyć na uzyskanie bankowego kredytu inwestycyjnego. Zarząd spółki szuka innych sposobów sfinansowania potencjalnej inwestycji. Rozwiązania leżą z całą pewnością po stronie bieżąco realizowanego obrotu, który generuje zyski. Sprzedając dziś swoje wyroby przedsiębiorstwo X może:
- zażądać od odbiorcy przedpłaty (płatności gotówkowej), proponując mu w zamian 3% upustu od wartości faktury,
- udzielić odbiorcy 45-dniowego terminu płatności, zgodnie z dotychczas prowadzoną polityką handlową w rozrachunkach z tym kontrahentem i jednocześnie skorzystać z możliwości natychmiastowej odsprzedaży powstałej wierzytelności w ramach umowy faktoringu,
- udzielić odbiorcy 45-dniowego terminu płatności, zgodnie z dotychczas prowadzoną polityką handlową w rozrachunkach z tym kontrahentem i jednocześnie zaciągnąć obrotowy kredyt bankowy (czyli krótkoterminowy kredyt na sfinansowanie bieżących potrzeb płatniczych) na okres 45 dni.


(…)

… kredytowana = 80% wartości wierzytelności; reszta wierzytelności, wypłacana jest przez faktora w momencie jej zapadalności (pod warunkiem że dłużnik jest wypłacalny! - załóżmy, że tak jest; w przeciwnym wypadku, gdy faktor nie jest w stanie wyegzekwować płatności od dłużnika, kwota finansowania wraz z poniesionymi kosztami odsetkowymi wraca do faktora). Warunki kredytu obrotowego oferowane przez bank są następujące:
stopa procentowa odsetek (płatnych z dołu) = 20% kwoty kredytu, kwota kredytu równa jest wartości nakładów inwestycyjnych, wynosi zatem 155 300 zł, kapitalizacja odsetek jest miesięczna,
okres kredytowania = 45 dni.
Na koniec przyjmijmy, iż wartość sprzedanych przez przedsiębiorcę wyrobów (wartość faktury) wynosi 200 000 zł.
Spróbujmy ocenić, która z form finansowania (faktoring, kredyt obrotowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz