Badania monograficzne i case study - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania monograficzne i case study - opracowanie  - strona 1 Badania monograficzne i case study - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

Badania monograficzne i case study Badania monograficzne to specjalny przypadek case study. Obiektem badania jest zawsze jeden niepowtarzalny przypadek, czyli społeczność lokalna, która w tym podejściu traktowana jest jako całość składająca się z różnorodnych powiązanych ze sobą elementów. Celem badań monograficznych jest opis i zrozumienie tej całości. Takie podejście do badań społeczności lokalnych zgodne jest z antropologia kulturową i etnologią. W badaniach tych wykorzystuje się wypracowaną przez antropologię koncepcję kultury, a społeczność lokalną traktuje się jako nosiciela i reprezentanta tej kultury. Reguły prowadzenia badań monograficznych: Monografia jest badaniem terenowym. Badacz przez dłuższy czas pozostaje w terenie i osobiście prowadzi pracę badawczą. Ponieważ badany obiekt jest wewnętrznie złożony i niejednorodny konieczne jest zastosowanie różnorodnych technik zbierania i gromadzenia danych. Techniki prowadzące do ujęć jakościowych pełnią w tym typie badań funkcję bardziej znaczącą niż techniki ilościowe.
Antropologiczna monografia społeczności lokalnych może zawierać w sobie specjalne casey np. casey rodzin, jednostek, instytucji. Rola badań monograficznych: Dzięki nim mamy całościowy obraz kultury
Dzięki nim mamy możliwość zrozumienia zasad trwania i rozwoju społecznego.
Dzięki nim poznajemy historię tych społeczności.
Obraz, który uzyskujemy przedstawiony jest w sposób trafiający do wyobraźni czytelnika. Krytyka badań monograficznych: Brak intersubiektywnej kontroli badania ze strony osób niezaangażowanych.
Brak reprezentatywności badania. Case study - stadium indywidualnego przypadku. Jednostką analizy w tym rodzaju badań może być: rodzina, małżeństwo, sytuacja, zdarzenie, organizacja, ruch społeczny, społeczność lokalna, wydarzenie o niepowtarzalnym charakterze, a nawet konkretna decyzja i jej skutki. Charakterystyczne cechy case study: w miarę konkretna wyczerpująca badany problem szczegółowa analiza jakiegoś konkretnego przypadku. przypadek to zjawisko współczesne dziejące się tu i teraz.
przypadek ten może Stanowic przykład działania jakiś społecznych zasad czy reguł. Może odznaczać się typowością dla jakiejś szerszej klasy zjawisk ale nie musi. przypadek może nas interesować ze względu na swa nietypowość i wyjątkowość.
w obrębie tej strategii badawczej możliwy jest brak dążenia do generalizacji (co nie jest wadą tych badań)
cechą szczególną case jest dialogowość procesu badawczego. Zachodzi tu ciągły dialog między hipotezami a procesem zbierania danych. Jest to podejście elastyczne i podatne na rozbudowę hipotez i narzędzi badawczych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz