badania ilościowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
badania ilościowe - omówienie - strona 1 badania ilościowe - omówienie - strona 2 badania ilościowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Badania ilościowe
Badania mało ambitne ale powszechne.
Podstawowe pojęcia:
- eksperyment
- pomiar
- zmienna i funkcja
- wskaźnik
- skala
- próba i populacja
- technika pomiaru
Pomiar- przypisanie badanemu obiektowi liczby charakteryzującej jakąś jego interesującą cechę np.: pomiar wiedzy zapamiętywanej na lekcji
Czyli przypisanie badanemu obiektowi konkretnej wartości, jakiejś zmiennej (tą samą cechę można opisywać za pomocą różnie skonstruowanych zmiennych) np.: wiek w latach, miesiącach
Reguła, sposób przypisywania wartości badanym obiektom to funkcja danej zmiennej
Poziomy pomiaru: Nominalny- gdy klasyfikujemy ze względu na występowanie jakiejś cechy, nie ma operacjonalizacji matematycznej np.: średniej (podział na kobiety i mężczyzn)
Porządkowy- gdy możemy uszeregować obiekty ze względu na natężenie cechy (nie mówimy o jednostkach np.: raczej, mało, wiele)
Przedziałowy- gdy możemy porównać różnice w natężeniu cech np.: test na IQ
Ilorazowy- gdy możemy określić proporce siły natężenia cechy, mamy początek od „0” , łatwość sumowania, określona jednostka
Poziom pomiaru zależy od:
Istoty badanego zjawiska- czy możliwe jest w ogóle mówienie o natężeniu cechy?
Zastosowania narzędzi pomiarowych Od poziomu pomiaru zależy:
- dopuszczalność stosowanych parametrów- średniej modalnej, mediany oraz wszystkich operacji statystycznych dokonywanych na tych parametrach
Wskaźnik:
Stanisław Nowak definiuje wskaźnik jako: „zjawisko, którego zaobserwowanie pozwoli nam ( w sposób bezwyjątkowy lub z określonym lub choćby z większym od przeciętnego prawdopodobieństwem) określić iż zaszło zjawisko
Wskaźniki na podstawie, których wnosimy o zajściu jakiegoś zjawiska mogą być różne, zależy to do charakteru wskazanego przez wskaźnik zjawiska, od rodzaju związku jaki łączy te wskaźniki z danym zjawiskiem. Rodzaje wskaźników:
empiryczne- to takie, przy których teza o zachowaniu pewnych korelacji między wskaźnikiem a zjawiskiem przezeń wskazywanym jest tezą empiryczną, rozstrzygalną na drodze obserwacji np.: Nie ma dymu bez ognia
definicyjne- to takie, kiedy dobór wskaźników jest zarazem zdefiniowaniem pewnego terminu, ustalaniem jego znaczenia np.: Nie ma bytu jakim jest status społeczny, trzeba to zdefiniować
inferencyjne- są kiedy z zajścia pewnego zjawiska obserwowalnego wnioskuje się zajście pewnego zjawiska w prawdzie nie obserwowalnego ale posiadającego dla nas znaczenie niezależne od wskaźnika np.: dobry obiad to: ilość kalorii, temperatura, przyprawy, towarzystwo, przyszłe zdarzenia


(…)

… wtedy, gdy nieznane zjawisko jest zbyt złożone, by dało się objąć pojedynczym pytaniem lub gdy zależy nam na zwiększeniu trafności i/lub rzetelności pomiaru
Indeks: Przykład:
Problem badawczy: jakie elementy składają się na udane wakacje:
Pytanie: czy udane wakacje to:
Ładna pogoda T N
Atrakcyjna okolica T N
Dobre jedzenie T N
Towarzystwo T N ……..
Wartość indeksu określona jest przez liczbę odpowiedzi T na tworzące…
… przy konstruowaniu indeksu można wykryć analizując wyniki badania a sam indeks skorygować
Skale: Pozwalają na dokonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów
Znacznie bardziej wystandaryzowane
Trudniejsze i czasochłonne w przygotowaniu
Przykłady: Skale Thurstone'a, Guttmana, Likerta, dyferencjał semantyczny 1 2 3 4 1 -1 1 …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz