Mediana

note /search

Wyznaczanie mediany

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Informatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2352

ZADANIE 1: WYZNACZANIE MEDIANY Problem: Dla zbioru Z znaleźć element, od którego w tym zbiorze...

Mediana-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Statystyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1554

Mediana (zwana też wartością środkową lub drugim kwartylem) to w statystyce wartość cechy...

Statystyka - pytanie 26

  • Politechnika Warszawska
  • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

26. W jakich przypadkach sięgamy po średnią, a w jakich po dominantę lub medianę? Odpowiedź...

Wykład - odchylenie standardowe s

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917

w oparciu o ćwiartki, decyle i medianę); mieszane (forma pośrednia); Miary skupienia / miary koncentracji...

Statyki rozproszenia - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Metodologia badań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1624

wartości xi od średniej arytmetycznej Odchylenie przeciętne d2 od mediany - średnia arytmetyczna wartości...