Egzamin końcowy,pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin końcowy,pytania - strona 1 Egzamin końcowy,pytania - strona 2 Egzamin końcowy,pytania - strona 3

Fragment notatki:


W kontekście metod badawczych w psychologii zeznaniem nazwiesz:
raport sporządzony przez badacza prowadzącego obserwację uczestniczącą
wynik autointrospekcji
dokument sporządzony na policji przez świadka przestępstwa
wynik wywiadu z badanym dotyczącego przebiegu jego procesów psychicznych
Analiza materiałów źródłowych w metodologii psychologii:
jest nieprzydatna
jest cenną metodą stanowiącą odmianę wywiadu psychologicznego
jest stosowana głównie w badaniu wpływu pornografii na przemoc wobec kobiet
jest rodzajem obserwacji
Współczynnik korelacji punktowo-czteropolowej służy do:
badania rzetelności testu
badania mocy dyskryminacyjnej testu
pomaga zaplanować zasiew pszenicy, aby zmaksymalizować wydajność plonów
określa trafność teoretyczną testu
Test psychologiczny jest:
zbiorem twierdzeń badających opinie osoby badanej
próbką zachowania
stratą czasu
rzetelnym i trafnym narzędziem psychologicznym, pozwalającym przypisać każdej cesze badanego, ściśle określoną i stałą w czasie wartość liczbową
Od testu psychologicznego nie wymaga się:
trafności
instrukcji
klucza odpowiedzi
rzetelności
limitu czasowego
posiadania itemów
takich samych warunków jego przeprowadzenia za każdym razem
Autorem podziału skal na nominalną, porządkową, interwałową i ilorazową jest:
Stevens
Stefanson
Stevenson
Steve Martin
Stephen
Stewart
Konstruując kwestionariusz ankiety powinno się zadbać o to, aby metryczka znalazła się:
na początku
nie ma to znaczenia
była zakamuflowana wśród właściwych pytań
na końcu
Wynikami „sufitowymi” nazywamy:
wyniki bardzo wysokie, świadczące o dużym nasileniu danej cechy
wyniki, które badacz zapisał na suficie z powodu braku papieru
wyniki wymyślone przez ankietera
wyniki zaskakująco odległe od tych, których spodziewał się badacz
Techniki burzy mózgów i zeszytu problemowego w konstruowaniu kwestionariusz ankiety najlepiej nadają się do:
fazy operacjonalizacji
napisania odezwy do badanego
fazy eksplikacji
skonstruowania metryczki
Tworząc kwestionariusz ankiety pytania zwykle układa się:
od ogólniejszych do bardziej szczegółowych
wymieszane, aby zmusić badanego do szczerych odpowiedzi i uniknąć zmyślania odpowiedzi przez ankietera
od bardziej szczegółowych do ogólnych


(…)


zawężania zakresu pytań
pytań odroczonych
Danzin, pisząc o odnajdywaniu sensu w przeżyciach ludzkich, wspomina o kilku poziomach, na których może to przebiegać. Którego poziomu nie wymienia autor?:
indywidualnego
diadycznego
grupowego
uniwersalnego
Twórcza rola podmiotu poznającego w metodzie biograficznej jaką jest Metoda Linii Życia jest:
nieobecna
ważną cechą tej metody
przyczyną…
… Chłopięcych
Wielowymiarowy Inwentarz Agresji Interpersonalnej Chłopców
Wśród syndromów agresji mierzonych przez IPSA nie ma:
syndromu agresji ukrytej
syndromu autoagresji
syndromu agresji słownej
syndromu agresji wyrażonej na zewnątrz
Pojęcie ilorazu inteligencji wprowadził:
Binet
Stanford
Spearman
Stern
Weschler
Do skali słownej testu WAIS-R należy test:
arytmetyka
słownik
powtarzanie cyfr
rozumienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz