Psychometria-skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychometria-skrypt - strona 1 Psychometria-skrypt - strona 2 Psychometria-skrypt - strona 3

Fragment notatki:

PSYCHOMETRIA
DIAGNOZA Wykład 1
Z greckiego - rozróżnianie, osadzanie
Diagnozowanie - proces
Diagnoza - końcowy etap tego procesu
W diagnozowaniu przetwarza się dane.
Model diagnozy (wg Ziemskiego) :
Diagnoza przyporządkowująca
(klasyfikująca, typologiczna)
diagnoza diagnoza diagnoza
genetyczna znaczenia fazy
diagnoza prognostyczna
Główne:
Przyporządkowująca - polega na określeniu do jakiej jednostki metodologicznej odnosi się dany przypadek - wywodzi się z medycyny.
Klasyfikacyjna - opiera się na założeniu, że w każdym schorzeniu występuje stały układ cech.
Typologiczny - w danej patologii muszą się pojawiać określone cechy z określonym natężeniem i częstotliwością (ale nie wszystkie w stałym układzie).
Diagnostyczna - inaczej kauzalna - wyjaśnia przyczyny zaistniałego stanu. Odwołujemy się do życia pacjenta jak i ogólnych prawidłowości.
Znaczenia - inaczej celowościowa - mówi o tym jak szkodliwa jest patologia dla jej życia, funkcjonowania psychospołecznego.
Dodatkowe:
Fazy - określenie na jakim etapie jest dane schorzenie.
Prognostyczna - jakie zjawiska, patologie mogą się pojawić.
Wykład 2
Diagnoza
Diagnoza kliniczna Diagnoza psychometryczna
(oparta na studium przypadku) (statystyczna, mechaniczna, aktuarialna)
różnice:
dane i sposób ich zbierania
rola diagnosty
przesłanki, na których opiera się psycholog wnioskując o chorobie
Diagnoza psychometryczna:
Jednostka ludzka to zbiór cech i ilościowe natężenie tych cech możemy określić na dymencjach.
Ludzie nie różnią się składem cech. Różnice są różnicami ilościowymi.
Między cechami istnieją korelacje (związki) określające natężenie tych cech np. w parach. Korelacja jest podstawą wnioskowania i przewidywania. Psychologia posługuje się tabelami akturialnymi, pokazującymi natężenie cech. Inne to normy, profile, kody liczbowe (MMPI). Należy posługiwać się normami, tabelami, itp. odpowiednimi do badania pacjenta. Cechy nie muszą być powiązane (test Cattellla).
Psycholog szuka danych, które można odnieść do tabeli itp. korzysta z wystandaryzowanych testów. Bardzo ważna jest maksymalna kontrola badania:
jak zaczynamy badanie
jak przebiega badanie
jak oceniamy czynniki
jak zliczamy czynniki
jak interpretujemy czynniki
Ścisła procedura ma wykluczyć wpływ czynników zewnętrznych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz