Psychometria

note /search

Analiza przykładu operacjonalizacji

  • Psychometria
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4655

Analiza przykładu operacjonalizacji Problem operacjonalizacji zilustruję przykładem z kwestionariusza osobowości NEO-FFI autorstwa Costy i McCrea'ego. Do szczegółowej analizy wybrałam czynnik teoretyczny „ekstrawersja”. Pojęcie ekstrawersji zostało wprowadzone do psychologii przez Carla Gustava...

Psychometria-skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychometria
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2170

PSYCHOMETRIA DIAGNOZA Wykład 1 Z greckiego - rozróżnianie, osadzanie Diagnozowanie - proces Diagnoza - końcowy etap tego procesu W diagnozowaniu przetwarza się dane. Model diagnozy (wg Ziemskiego) : Diagnoza przyporządkowująca (klasyfikująca, typologiczna) diagnoza diagnoza diagnoza genety...

Operacjonalizacja

  • Psychometria
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4438

OPERACJONALIZACJA 1) Operacjonalizacja - procedura konstruowania sensu empirycznego terminów psychologicznych Odpowiedź na następujące pytania: Do jakich aspektów świata rzeczywistego odnosi się problem badawczy? Jak dalece wybrane przez badacza wielkości i istniejące między nimi powiązania d...

Swobodne techniki diagnostyczne-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychometria
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1750

TEMAT 1: SWOBODNE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE 3 SPOSOBY ROZUMIENIA NORMY PSYCHICZNEJ Norma psychiczna - statystyczne znaczenie pojęcia normy, czyli norma = przeciętna, najczęstsza). Ta norma dotyczy testów psychologicznych. Ograniczenie: a...