Operacjonalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4424
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operacjonalizacja - strona 1 Operacjonalizacja - strona 2 Operacjonalizacja - strona 3

Fragment notatki:


OPERACJONALIZACJA
1) Operacjonalizacja - procedura konstruowania sensu empirycznego terminów psychologicznych
Odpowiedź na następujące pytania:
Do jakich aspektów świata rzeczywistego odnosi się problem badawczy?
Jak dalece wybrane przez badacza wielkości i istniejące między nimi powiązania dostępne są obserwacji?
W jakim zakresie wybrane przez badacza obserwacje dostarczą mu informacji o wyjściowym problemie badawczym?
Operacjonalizacja zmiennej polega na:
Tworzeniu obrazu (wielkości) zmiennej teoretycznej (czynnika)
Dobieraniu do niego wskaźników (zmiennej, jako zoperacjonalizowanego obrazu wielkości)
Podstawowe założenie: „dla każdego czynnika teoretycznego T istnieje w jego przestrzeni wpływu jakiś jego obszar identyfikacji”
2) 3 etapy procedury operacjonalizacji zmiennych Etap I. Rekonstrukcja czynnika teoretycznego ; konstrukcja wielkości (badacz musi określić empiryczną i numeryczną strukturę relacyjną). Obraz struktury relacyjnej czynnika T a typ czynnika i wielkości: nominalny, porządkowy, interwałowy, ilorazowy. Etap II. Konceptualizacja wielkości, dobieranie wskaźników; konstruowanie zmiennej Konceptualizacja wielkości T', która stanowi obraz czynnika teoretycznego T (badacz definiuje, co rozumie przez daną wielkość, ma miejsce wyprecyzowanie znaczenia operacjonalizowanej wielkości)
Dobierania wskaźnika danej wielkości
Konstruowanie indeksu, który jest zagregowaną miarą, utworzoną z dwóch (i większej liczby) wskaźników - nacisk na wielowymiarowe ujmowanie badanych zjawisk (stąd indeks)
Stopień „dobroci” indeksu jako miary wielkości (na przykład metoda analizy macierzy wielu cech i wielu metod) Etap III. Dobór narzędzia pomiarowego i pomiar zmiennej - przeprowadzenie pomiaru zmiennej dla danego obiektu związane jest z przyporządkowaniem tego obiektu do określonej klasy tej zmiennej.
Analiza przykładu operacjonalizacji
Problem operacjonalizacji zilustruję przykładem z kwestionariusza osobowości NEO-FFI autorstwa
Costy i McCrea'ego. Do szczegółowej analizy wybrałam czynnik teoretyczny „ekstrawersja”.
Pojęcie ekstrawersji zostało wprowadzone do psychologii przez Carla Gustava Junga w pracy „Typy
psychologiczne”. Ekstrawersję definiował on, jako „postawę, która ukierunkowuje aktywność i
percepcję jednostki na obiektywny świat zewnętrzny”.
W kwestionariuszu NEO-FFI, ugodowość definiowana jest następująco: Ugodowość - pozytywne nastawienie do ludzi, zaufanie podstawowe, altruizm i nastawienie kooperacyjne Podejście Costy i McCrae do osobowości wpisuje się w tradycję pięcioczynnikowych modeli


(…)

… dzieli się na: 1. Zaufanie 2. Prostolinijność 3. Altruizm 4. Ustępliwość ≠ egocentryzm poznawczy 5. Skromność 6. Tendencja do uczuciowości społecznej - W tym przypadku narzędziem pomiarowym jest kwestionariusz NEO - FFI McRae i Costy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz