Analiza przykładu operacjonalizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4655
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza przykładu operacjonalizacji - strona 1 Analiza przykładu operacjonalizacji - strona 2 Analiza przykładu operacjonalizacji - strona 3

Fragment notatki:


Analiza przykładu operacjonalizacji
Problem operacjonalizacji zilustruję przykładem z kwestionariusza osobowości NEO-FFI autorstwa Costy i McCrea'ego. Do szczegółowej analizy wybrałam czynnik teoretyczny „ekstrawersja”.
Pojęcie ekstrawersji zostało wprowadzone do psychologii przez Carla Gustava Junga w pracy „Typy psychologiczne”. Ekstrawersję definiował on, jako „postawę, która ukierunkowuje aktywność i percepcję jednostki na obiektywny świat zewnętrzny”.
W kwestionariuszu NEO-FFI, ekstrawersja definiowana jest następująco: Cecha osobowości charakteryzująca ilość i jakość interakcji społecznych oraz poziom aktywności, energii i zdolność do odczuwania pozytywnych emocji.
Podejście Costy i McCrae do osobowości wpisuje się w tradycję pięcioczynnikowych modeli osobowości, które zakładają iż osobowość jest zbiorem cech.
W ujęciu Costy i McCrae osobowość dzieli się na pięć superczynników:
Neurotyczność
Ekstrawersja
Otwartość na doświadczenie
Ugodowość
Sumienność
Każdy z superczynników dzieli się na sześć formalnie wyróżnionych składników, i tak ekstrawersja dzieli się na:
Towarzyskość (zakres i ilość utrzymywanych kontaktów z ludźmi)
Serdeczność (zdolność do utrzymywania bliskich związków z innymi ludźmi, przyjacielskość)
Asertywność (tendencje dominatywne i przywódcze)
Aktywność (tempo, wigor, energia, potrzeba bycia zajętym)
Poszukiwanie doznań (poszukiwanie podniet i stymulacji)
Pozytywna emocjonalność (tendencja do reagowania pozytywnymi emocjami)
I znowu zajmiemy się jednym składnikiem. W NEO-FFI dla jednej skali przypadają dwa itemy. Dla składnika towarzyskości są to:
Lubię mieć wielu ludzi wokół siebie.
Zwykle wolę działać samotnie. (skala odwrócona)
Narzędziem pomiarowym w tym przypadku będzie inwentarz samoopisowy, w przypadku pozytywnej emocjonalności dwa wyżej wymienione itemy. Dla osobowości cały NEO-FFI. W zależności od tego jak osoba odpowie na pytania, możemy powiedzieć czy jest towarzyska, czy nie.
Operacjonalizacja zmiennych psychologicznych (HORNOWSKA)
Operacjonalizacja: procedura konstruowania sensu empirycznego terminów psychologicznych
Odpowiedź na następujące pytania:
- Do jakich aspektów świata rzeczywistego odnosi się problem badawczy?
- Jak dalece wybrane przez badacza wielkości i istniejące między nimi powiązania dostępne są obserwacji?
- W jakim zakresie wybrane przez badacza obserwacje dostarczą mu informacji o wyjściowym problemie badawczym?
Osobowość to konstrukt teoretyczny. Wg. modelu BIG 5 rozbijamy na 5 wymiarów. Każdy z pięciu wymiarów ma 6 podwymiarów. Dopiero tu jest zejście na poziom konkretnych zachowań.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz