Metody zbierania danych- ankieta i testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 5320
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zbierania danych- ankieta i testy - strona 1

Fragment notatki:

Ankieta metoda zbierania danych ilościowych

Ankieta jest metodą zbierania danych ilościowych polegającą na zorganizowanym zadawaniu pytań osobom badanym, zamieszczonych w kwestionariuszu. Pytania i odpowiedzi to pozycja kwestionariusza - etapy przeprowadzania ankiety to: przygotowanie kwestionariusza, przeprowadzenie pomiaru właściwego
- układanie pozycji kwestionariusza jest operacjonalizacją zmiennych, wskaźnikiem pomiaru zmiennej będzie odpowiedź którą badany wybierze spośród przedstawionych mu wariantów, pozycje kwestionariusza mogą być zamknięte lub otwarte
- odradza się budowanie pozycji otwartych ponieważ ankieta to zbieranie danych ilościowych
Rodzaje pytań:

  • Pytanie z wyborem
  • Pytanie wprowadzające do pytania właściwego
  • Pytania ze skalą szacunkową 3 stopniową , 3 odp.
  • Pytania z ukrytą opcją ( ile masz lat)
  • Pytanie z rangami (badany musi przypisać rangi ważności każdej odp.)
  • Pytania ze skalą szacunkową LIKERTA (skala 5 stopniowa do szacowania natężenia) zdecydowanie raczej nie itp.
  • Pytania ze skalą szacunkową likerta szacowanie częstotliwości (zawsze, często, czasem)
  • Pytania ze skalą szacunkową 4 stopniową

- ankieta to zbieranie danych ilościowych więc część pracy nad konstrukcją kwestionariusza jest takie jak w arkuszu obserwacji, poszczególnym wariantom odp. przypisuje się liczby ze zbioru liczb naturalnych, co jest jednocześnie ustaleniem porządkowego poziomu pomiaru zmiennych
- jeżeli kwestionariusz składa się z wielu pozycji należy je uporządkować tematycznie i zadbać - estymator to wielkość obliczana z próbki osób badanych, jest to wskaźnik inferencyjny

- wyniki pomiaru są wyrażane na skali porządkowej gdy są sumą baterii wskaźników

- skala szacunkowa jest skalą porządkową, kontinuum wartości które wybiera osoba badana odpowiadając na poszczególne zadania. Każde pytanie ma jedną skalę, tak więc składa się z wielu skal szacunkowych - skala normalizacyjna jest interwałową bo składa się z jednostek o równych długościach

- test jest obiektywny i wystandaryzowany sprawdzian, którego wynik jest wyrażany w postaci danych ilościowych na poziomie interwałowym

- metoda testowania umożliwia zbieranie danych opisujących osoby badane oraz aspekty ich działania na wymiarach reprezentujących zmienne nieobserwowalne szacowane za pomocą testu - metody testowania : papier ołówek (testy psychologiczne, testy szkolne ), testowanie sytuacyjne - testy psychologiczne dzielą się na : testy neuropsychologiczne, testy inteligencji i procesów poznawczych , testy osobowości - testy szkolne dzielą się na : testy do pomiaru zmiennych psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych w teorii i praktyce edukacyjnej, testy osiągnięć szkolnych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz