Testy na inteligencje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy na inteligencje - strona 1 Testy na inteligencje - strona 2 Testy na inteligencje - strona 3

Fragment notatki:

Testy na inteligencje:
WAIS -R: chyba najpowszechniej stosowany test inteligencji
Testy werbalne: Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa
Testy niewerbalne: Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr.
Wersja polska -normalizacja I standaryzacja J. Brzeziński, E. Hornowska I inni.
Normalizacja: Próba kwotowa 1817 osób dobranych ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie.
Skala Inteligencji Bineta -Simona (1905) służyła do selekcji dzieci upośledzonych z populacji uczniów normalnych
Skala Inteligencji Termana -Merill (1937) -badanie dzieci od 2 do 14 lat oraz badanie osób dorosłych
WAIS -1955
WAIS -R -1981, polska adaptacja 1993
WISC -Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (od 5 do 15 lat)
Grupowe testy inteligencji:
I wojna światowa -test Alfa (do badania rekrutów umiejących czytać i pisać); test Beta (do badania rekrutów analfabetów)
Test matryc progresywnych Ravena
Czynnikowe teorie inteligencji, czyli co mierzą testy inteligencji:
Spearman(1927): Istnieje pewna naczelna zdolność intelektualna (czynnik g) i pewna liczba zdolności specyficznych (czynniki s).Analiza czynnikowa -na podstawie badania korelacji pomiędzy różnymi zadaniami można określić ładunek czynnika g(stopień nasycenia).Czynnik g jest w największym stopniu związany z biegłością w łacinie i grece. Czynnik g Spearman rozumiał jako pewien zasób energii mentalnej. Wykonanie każdego zadania wymaga zależy od dwóch czynników ogólnego gi specyficznego dla tego zadania s.
Howard Gardner -inteligencje wielorakie
Zdolności językowe
Zdolności logiczno -matematyczne
Zdolności przestrzenne
Zdolności muzyczne
Zdolności cielesno -kinestetyczne
Zdolności interpersonalne (rozumienie innych)
Zdolności intrapersonalne (rozumienie siebie)
Od czego zależy inteligencja
dziedziczenie
-wskaźnik odziedziczalności h2 od 0,45 w dzieciństwie do 0,75 w wieku dorosłym środowisku
-różnice między kulturowe w umiejętności rozwiązywania różnych typów zadań
-rodzaj pracy
-czas edukacji
-rodzina -wskaźnik wariancji c2 spada od 0,35 w dzieciństwie, do 0 w wieku dorosłym
-czynniki biologiczne: odżywianie, ołów, alkohol
Wykład 9
Definicje twórczości.
1.Twórcze jest to, co nowe i wartościowe.
Nowe dla kogo? Wartościowe dla kogo?
Def. Morrisa Steina: „...twórczość to proces prowadzący do nowego wytworu, który jest akceptowany jako użyteczny lub do przyjęcia dla pewnej grupy w pewnym okresie.”


(…)

…, inkubacja, olśnienie, weryfikacja
Egzotyczne podejście do twórczości:
40 różnych dychotomii (Nęcka, 1992): myślenie boczne i pionowe (de Bono), proces pierwotny i wtórny (Freud), intuicja i rozumowanie logiczne (Arieti), przetwarzanie prawo i lewo półkulowe (Gowan).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz