Wykład - Metodologia badań humanistycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Metodologia badań humanistycznych - strona 1 Wykład - Metodologia badań humanistycznych - strona 2

Fragment notatki:

Metodologia badań humanistycznych
Teoria to system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.
Twierdzenia (zdanie, które orzeka coś o przedmiocie, którego dotyczy)
- analityczne (logika, dedukcja) - syntetyczne (empiria)
Twierdzenia analityczne:
- założenia i tezy połączone kwantyfikatorami; - jest to sformalizowany sąd złożony z dwóch zdań, połączonych zasadą implikacji.
Założenie - Teza
określa warunki sąd właściwy
Twierdzenia syntetyczne: orzeka o właściwościach, cechach itp. desygnatów terminu będącego podmiotem zdania w określonych warunkach:
- jednostkowe (pojedynczy desygnat)
- ogólne (wiele desygnatów)
- szczegółowe (orzecznik dot. Tylko niektórych desygnatów)
- statystyczne 1. Hipoteza - twierdzenie ogólne, zbudowane z terminów uniwersalnych.
2. Hipoteza (gr. hypóthesis - przypuszczenie) - osąd, który podlega weryfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku.
Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki.
Prawo nauki: hipotezy muszą być potwierdzane empirycznie.
Dane porządkowane w kategorie- teoria ad hoc
Żeby zbliżyć się do poziomu teorii, stosuje się taksonomie; uwzględnione s relacje, opis i wyciąganie wniosków
Żeby zacząć wyjasniać, trzeba „wrzucić to” w struktury pojęciowe- twierdzenia, założenia + uogólnienie relacji
Systemy teoretyczne różnią się od systemów wnioskowania tym, że pojawiają się twierdzenia dedukcyjne.
Zasada teoriotwórcza- założenie dotyczące relacji
Zasada merytoryczna- naczelna zasada wszystkich tez danej teorii; są specyficzne dla poszczególnych nauk.
Byt hipoteryczny- postulowanie, aby wyjaśniać cechy empiryczne, np. podświadomość
Zmienna ilościowa- ilość czynnika wpływa na zjawisko
Czynnik strategiczny- bez niego nie zajdzie dane zjawisko.
Komplementarność teorii:
Dotyczy tych samych desygnatów, ale w różnych aspektach
Dotyczy innych desygnatów.
Model - system założeń, pojęć i zależności między nimi pozwalający opisać (zamodelować) w przybliżony sposób jakiś aspekt rzeczywistości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz