Pojęcia na egzamin - TEZA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin -  TEZA - strona 1

Fragment notatki:

TEZA - ( gr. θέσις thesis , „umieszczenie, rozmieszczenie, złożenie, kompozycja", od τιθέναι tithenai , „umieścić, położyć, kłaść") - zdanie, założenie, twierdzenie języka , które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych. Tezy wyróżnia się na podstawie reguł dedukcyjnych .  TEORIA - to system pojęć , definicji , aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę . W przypadku nauk przyrodniczych , inżynieryjnych i nauk humanistycznych teorie są tworzone w celu systematyzowania i racjonalizowania faktów , wyjaśniania powodów ich występowania, przewidywania przyszłych zdarzeń , oraz budowy nowych systemów/urządzeń/broni. W dziedzinie nauk ścisłych i systemowych niektóre teorie zajmują się ogólnymi własnościami i zasadami tworzenia teorii "praktycznych", tzn. dotyczących świata fizycznego i działalności ludzkiej, oraz ich logiczną analizą. Takie teorie są meta -teoriami . Niedowiedziona faktami lub dowodem matematycznym teoria to hipoteza . Zbiór podstawowych pojęć i twierdzeń teorii danej nauki nazywa się jej paradygmatem .  TEOLOGIA - ( gr. θεος, theos , "Bóg", + λογος, logos , "nauka") dyscyplina zajmująca się badaniem natury boskiej oraz stosunkami, jakie zachodzą pomiędzy istotą boską a światem, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między istotą boską a ludźmi. Teologia zakłada prawdziwość wierzeń religijnych, co odróżnia ją od filozofii religii , która nie zakłada ich prawdziwości. TEOCENTRYZM - (z gr. Θεός , theos - bóg i z łac. centrum - środek ) - pogląd uznający boga /bogów za przyczynę i cel istnienia wszystkich bytów. Bóg (bogowie) uważany jest za byt zewnętrzny wobec wszechświata, działający stale, wzywający do życia duchowego w łączności ze swoją osobą i reagujący na aktywność ludzi. W planie etycznym bóg (bogowie) jest utożsamiany z najwyższą wartością. Religie monoteistyczne : judaizm , chrześcijaństwo i islam są teocentryczne, jednak ze względu na odmienne podejście doktrynalne i ewolucję myśli filozoficznej na przestrzeni dziejów różnie interpretują stosunek idei teocentrycznych do praktyki życia społecznego i indywidualnego. Teocentryzm występował w starożytnych filozofiach religii i myśli wielu filozofów: Platon w Republice tworzy pojęcie "pierwszej przyczyny wszelkiego istnienia i wszelkiej wiedzy", "Najwyższego dobra", a Arystoteles pojęcie "pierwszego poruszyciela" wszystkich rzeczy, "tego, który porusza wszystko, sam pozostając w bezruchu" - te pojęcia greckiej filozofii wywarły znaczny wpływ na chrześcijańskie, muzułmańskie i żydowskie pojęcia boga osobowego. Plotyn posuwa się dalej na tej drodze myślenia i głosi, że myśl musi pozostać w tyle za tym, co nazywa "Jednem". Teocentryzm był głoszony przez

(…)

… świat w istnieniu. Antonimem wyrazu "teizm" jest słowo "ateizm", czyli zaprzeczenie istnienia Boga/bogów. Relacje z religiami. Głównym źródłem poglądów teistycznych są religie. Przykładowe religie teistyczne: chrześcijaństwo, hinduizm (większość odłamów), islam, judaizm, zoroastryzm. Istnieją również religie (oraz duchowe ścieżki) o przeciwnym do teizmu, nonteistycznym światopoglądzie: buddyzm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz