Wykład - główne założenia filozofii Plotyna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - główne założenia filozofii Plotyna - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw główne założenia filozofii Plotyna. Wskaż na jego związki z platonizmem. Jakie związki pojęciowe występują między terminami teizm i panteizm?
Plotyn zajął się naturą myśli. Myśl ma naturę jednoczącą. Najbardziej zbliża się do Jedni
Myśl jest pozaczasowa i swym aktem poznania sięga do przeszłości i przyszłości.
Bóg jest Jednią, w której istnieją ogólne idee i formy konkretnych przedmiotów
Istnieją 3 zasady boskości: niewysłowione jedno, boski rozum i dusza świata. Te 3 zasady tworzą Plotyńską trójcę.
Im bardziej oddala się od Jedni, tym bardziej się różnicuje, a nawet staje się czymś innym niż rozum, a mianowicie duszą
Jeśli jednostki żyją na poziomie zmysłów i poddają się swym namiętnościom, wówczas dusza dziczeje(!) i takie jednostki stają się zwierzętami. Jeśli ludzie wegetują i są „tępymi” jednostkami, wówczas przeobrażają się w rośliny. Ludzie dobrzy znów po śmierci stają się ludźmi. Złodzieje narodzą się w nędzy, a mordercy będą zamordowani
Materia to ciemność zmieszana ze światłością. Materia sama w sobie nie jest zła, ale jest źródłem zła i niedoskonałości
Związki Plotyna z platonizmem
Plotyn był twórcą neoplatonizmu. Przekształcił system Platona w doktrynę emanacyjną o charakterze monistycznym
przedstawił skrajnie teologiczną interpretację Platona, czyniąc z materii tylko cień bytu i szukając mistycznych dróg zbliżenia się do wyniesionego ponad wszystkie pojęcia, obdarzonego absolutną jednością Boga
Ich Bóg, opisywany jako ,,Jednia'' lub ,,Absolut'', był czynnikiem jednoczącym, nadającym sens dwóm światom Platona - myśli i rzeczywistości, światu umysłowemu lub ,,idealnemu'' i fizycznemu. Do ,,Jedni'' przybliża człowieka przeżycie mistyczne. Owo przeżycie nazwano ,,ekstazą'', czyli ,,stanięciem poza sobą samym''
Jakie związki pojęciowe występują miedzy terminami teizm i panteizm?
Teizm i panteizm to poglądy filozoficzne, które dotyczą pojęcia Boga i świata. Poglądy te w zasadniczo różny sposób odnoszą się do tychże kwestii. Teizm(gr. Theos-bóg) - doktryna o Bogu jako o jednej, najwyższej, osobowej istocie, która stworzyła cały świat z niczego. Termin „teizm” stworzono w XVI w., w trakcie polemiki z nowożytnym ateizmem, deizmem i panteizmem, dla wyrażenia takiego pojęcia Boga, które byłoby wspólne dla różnych religii. W odróżnieniu od politeizmu, który przyjmuje istnienie licznych istot boskich, teizm jest monoteizmem w teorii i w kulcie religijnym. Od panteizmu teizm odróżnia się ostro przez tezy o stworzeniu świata z nicości, o substancjalnej odrębności Boga od świata ora o Jego osobowej naturze. Przeciw deizmowi teizm broni tez , iż Bóg podtrzymuje stworzenia w istnieniu i współdziała z nimi oraz tezy o opatrzności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz