Pytania do egzamin z logiki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3857
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do egzamin z logiki - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie pytań i odpowiedzi zawiera odpowiedzi na takie pytania, jak: jak rozwijała się Logika w Starożytności? co obejmuje współczesna logika? co wniósł do logiki Kazimierz Ajdukiewicz? co wniósł do logiki Józef Maria Bocheński? co wniósł do logiki Tadeusz Kotarbiński? co wniósł do logiki Jan Łukasiewicz? co to są: desygnat, zakres i treść nazwy? co wniósł do logiki Alfred Tarski i co to była szkoła lwowsko-warszawska? co to jest determinanda i jakie są jej podziały? jakie są rodzaje stosunków między zakresami nazw? co to jest klasyczny rachunek zdań (KRZ)? co oznaczają w logice zdania proste i zdania złożone? jakie znamy rodzaje spójników zdaniowych? podaj definicje oraz tabele dla spójników prawdziwościowych implikacji i negacji w KRZ? podaj definicje oraz tabele dla spójników prawdziwościowych koniunkcji i alternatywy w KRZ? podaj definicje oraz tabele dla spójników prawdziwościowych alternatywy wykluczającej i równoważności w KRZ? podaj definicje oraz tabele dla spójników prawdziwościowych dysjunkcji i binegacji w KRZ? co to jest tautologia i jakimi metodami się ją weryfikuje? co to jest logika nieklasyczna i czym jest trójwartościowy rachunek zdań J. Łukasiewicza?

Ponadto w notatce znajduje się opis zagadnień odpowiadających na następujące pytania: co to jest aksjomatyczne ujęcie klasycznego rachunku zdań? co to jest intuicjonistyczny rachunek zdań? co to są rachunki modalne? co to jest wnioskowanie dedukcyjne? czym różni się wnioskowanie zawodne od niezawodnego? co to jest wnioskowanie w szerszym i węższym znaczeniu? co to jest wnioskowanie uprawdopodobniające? jakie wnioskowania doń zaliczamy? jakie są rodzaje błędów wnioskowania dedukcyjnego? co to jest wnioskowanie redukcyjne? co to jest wnioskowanie przez indukcję? co to są kanony jednej różnicy i zmian towarzyszących? czym w logice jest wnioskowanie statystyczne? co to jest wnioskowanie na podstawie analogii? czym różnią się definicje sprawozdawcze i projektujące? jakie są typowe błędy dla definicji sprawozdawczych i projektujących? co to są klasa abstrakcji i klasyfikacja? co to jest pytanie właściwie postawione? co to są odpowiedzi całkowite i częściowe? wymień najpopularniejsze fortele erystyczne, jakie są przyczyny nieporozumień słownych?

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu logika. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.


Jak rozwijała się Logika w Starożytności? Jedna z podstawowych dyscyplin filozofii, ukształtowana przez Sokratesa, zdefiniowana i rozwinięta przez Arystotelesa, chociaż posiadająca już swoje początki u Pitagorasa i pitagorejczyków.
Eleaci odkryli antynomie, które przyczyniły się do rozwoju metod rozumowania. Szkoła megaryjska rozwinęła badania nad antynomiami i wypracowała ujęcie implikacji jako funkcji prawdziwościowej. Sofiści sformułowali wiele wskazówek dotyczących uzasadniania i obalania twierdzeń.
Sokrates, a także Platon rozpoczęli badania nad indukcją, definicją, klasyfikacją i składnią logiczną. Dla Arystotelesa logika stała się nauką o formach poprawnego myślenia, ustalającą zasady, których naruszenie prowadzi do błędów w zakresie poznania.
Tak rozumiana logika traktowała o wiedzy ogólnej i została oddzielona od metafizyki, traktującej o jednostkowym bycie. Stała się teorią pojęć i sądów, mającą uczyć, jak posługiwać się nimi. Arystoteles uznał, że podstawą prawidłowych pojęć jest definicja, a prawidłowych sądów - dowód. Głównymi tematami logiki stały się zatem definicja i do

(…)

… na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ekonomię polityczną na uniwersytecie w Poznaniu, filozofię we Fryburgu (Szwajcaria) i teologię w Rzymie.
W wieku 24 lat wstąpił do seminarium duchownego, a rok później do zakonu dominikanów. Uzyskał doktoraty z filozofii i teologii, a habilitację z logiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i w II wojnie światowej. Po drugiej wojnie…
… starożytnych - to popularne w starożytnej Grecji rozumowania mające rzekomo dowodzić prawdziwości zdań sprzecznych, formułowane głównie przez eleatów i przedstawicieli szkoły megaryjskiej. Szkoła stoicka - starożytna szkoła filozoficzna założona przez Zenona z Kition i działająca od IV w. p.n.e. do II w. n.e. Zajmowała się głównie problematyką etyczną; Jako najwyższą cnotę i warunek szczęścia postulowali…
… matematyczna, logistyka - dział logiki powstały w XIX wieku, zajmujący się zasadami wnioskowania dedukcyjnego sformalizowanego na kształt algebry.
Co wniósł do logiki Kazimierz Ajdukiewicz?
Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963), logik i filozof; uczeń K. Tawrdowskiego ze szkoły lwowsko-warszawskiej. Od 1925 profesor Uniwersytetu Lwowskiego, a potem uniwersytetów w Poznaniu i Warszawie. Od roku 1947 członek PAU…
… utylitarystyczną.
Co wniósł do logiki Jan Łukasiewicz?
Jan Łukasiewicz (1878-1956), filozof, logik, matematyk, uczeń K. Twardowskiego. 1906-1915 profesor Uniwersytetu Lwowskiego, 1915-1939 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1937 członek PAU. Od 1945 profesor logiki Irlandzkiej Królewskiej Akademii Nauk w Dublinie. Stworzył w Warszawie silny ośrodek matematyczny.
Zajmował się problemami determinizmu (pogląd…
… pozostają do siebie w zakresowym stosunku wykluczania. Np. wybuch jest to cecha charakterystyczna materiałów, które ulegają gwałtownym reakcjom chemicznym. (Wybuch nie jest cechą, cecha nie jest wybuchem).
Jakie są typowe błędy dla definicji sprawozdawczych i projektujących?
Błąd ignotum per ignotum - czyli nieznane przez nieznane. Np. ekwiwalencja znaczy to samo, co relacja równoważności. (dla kogoś…
… i ośmieszymy go, by wmówić słuchaczowi, że jego poglądy nie mogą być słuszne. Argumenty odwołujące się do upodobań ludzi, demagogia i populizm - uciekanie się do demagogii, do argumentów nierzeczowych, albo budzących podniecenie uczuciowe słuchaczy nie znających się na rzeczy.
Argumenty odwołujące się do próżności - stosuje się próbując wykorzystywać próżność drugiej strony i celowo, bez przekonania używa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz