Orzecznik

note /search

Sylogizmy niedoskonałe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Logika
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2009

, który ma co najmniej trzy przesłanki, przy czym kolejne przesłanki łączy bądź jednakowy podmiot i orzecznik bądź...

Pojęcie nazwy-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

jego rozumieniu może pełnić funkcję podmiotu lub orzecznika w zdaniu podmiotowo-orzecznikowym. Niekiedy określa...

Kwadrat logiczny

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Logika prawnicza
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3255

nazw łacińskich: „S” - od „subiectum” (pol. „podmiot”), „P” - od „praedicatum” (pol. „orzecznik...