Orzecznik - strona 2

note /search

Nazwa desygnat - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Logika
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1932

jest małym stworzeniem. S jest P S- subject, subiectum - podmiot P- predykat, orzecznik Sędzia...

Pojęcia na egzamin - Monada

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

, jakie należy przypisać orzecznikom etycznym (m. in.: dobry, szlachetny, podły, itp., itd.), a także sądom...

Podmiot i orzeczenie - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Gramatyka opisowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1421

. Jest prawdziwym bohaterem, Okazał się tchórzem. ORZECZNIK: Wyrażany: - przymiotnikiem (Jest piękna) - liczebnikiem...

Świadczenia rentowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

orzecznika związku pomiędzy stałym lub długotrwałym uszkodzeniem zdrowia ubezpieczonego albo jego śmiercią...