Konwersje standardowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwersje standardowe - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Konwersje standardowe
Konwersją standardową, jest taka predefiniowana konwersja, która może być wstawiona do programu niejawnie.
Konwersjami standardowymi są m.in.: 0) Przekształcenie promocyjne (np. zmiennej typu char w zmienna typu int).
1) Przekształcenie zmiennej arytmetycznej albo wskaźnika w orzecznik (np. zmiennej typu int w zmienną typu bool).
2) Przekształcenie zmiennej arytmetycznej w zmienną arytmetyczną innego typu (np. zmiennej typu double w zmienną typu int).
3) Przekształcenie nazwy tablicy na wskaźnik do jej zerowego elementu.
4) Przekształcenie nazwy zmiennej na odnośnik do tej zmiennej.
5) Przekształcenie wskaźnika do obiektu na wskaźnik do jego podobiektu.
6) Przekształcenie odnośnika do obiektu na odnośnik do jego podobiektu.
7) Przekształcenie wskaźnika do zmiennej na wskaźnik lokalizujący tę zmienną.
Nie są nimi m.in.
1) Przekształcenie wskaźnika do elementu tablicy na wskaźnik do tej tablicy.
2) Przekształcenie wskaźnika do tablicy na wskaźnik do jej elementu.
3) Przekształcenie wskaźnika do podobiektu na wskaźnik do jego obiektu.
4) Przekształcenie odnośnika do podobiektu na odnośnik do jego obiektu.
5) Przekształcenie wskaźnika lokalizującego zmienną na wskaźnik do tej zmiennej.
Uwaga: Poza konwersjami standardowymi, niejawne może być zastosowany jedynie konstruktor i konwerter.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz