Eksplikacja

Teoria społeczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

, ujawnianie założeń, rekonstrukcja czynności badaczy, ich analiza, eksplikacja tekstów- ujawnienie milczących...

Metoda w metafizyce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

aparaturę pojęciowo-językową, uporządkowania, interpre­tacji i wyjaśniania; sposoby eksplikacji sen­su...

Pojęcia na egzamin - DEIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

(epikureizm + sceptycyzm + stoicyzm) i eklektyzm niemiecki z XVIII wieku. EKSPLIKACJA - (z łac. - tłumaczenie...

Intertekstualność - gatunki, wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1813

rozumienia dzieła literackiego. HERMENEUTYKA = ars interpretandi = eksplikacja tekstu = analiza tekstu...

Ewolucjonizm 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

ich manifestacyjnej eksplikacji - najbardziej programowe były niewątpliwie prace Spencera, chociaż nie można go uważać...