Definicje operacyjne i koncpecja weryfikacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje operacyjne i  koncpecja weryfikacyjna - strona 1 Definicje operacyjne i  koncpecja weryfikacyjna - strona 2 Definicje operacyjne i  koncpecja weryfikacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Definicje operacyjne w zależności od typu definiowanego terminu: a) w przypadku definiowania terminów jakościowych definicja operacyjna podaje operacje za pomocą których rozstrzyga się czy do danego obiektu stosuje się dany termin, czy też nie.
np. dla każdego x: jeśli w x zanurzony jest papierek lakmusowy, to x jest kawsem wtw x zabarwia papierek lakmusowy na czerwono: /\x [E(x) → (T(x) ↔ O(x)];
b) w przypadku definiowania terminów ilościowych (wielkości empiryczne) definicja operacyjna podaje operacje pomiarowe, które prowadzą do wyznaczenia wartości liczbowej danej wielkości.
np. dla każdego x: jeśli x zostanie umieszczone na wadze elektronicznej mierzącej z dokładnością e, to waga x wynosi q +/- e wtw odczyt na wadze będzie wynosił q.
Zdania, w których wszystkie terminy, z wyjątkiem terminów logicznych i matematycznych, są zdefiniowane operacyjnie, są zdaniami empirycznie rozstrzygalnymi.
Weryfikacyjna koncpecja znaczenia: /neopozytywiści & Wittgenstein/ Zdanie ma znaczenie jeśli można podać warunki jego prawdziwości.
Znaczenie posiadają zdania analityczne. Analityczny charakter posiadają tezy logiki i matematyki. Metodą sprawdzalności tych tez jest dowodzenie. (W ujęciu neopozytywistów matematyka i logika są analityczne).
Zdanie syntetyczne posiada znaczenie jeśli istnieje intersubiektywna i zarazem emipryczna i zarazem empiryczna metoda jego sprawdzania.
Intersubiektywność oznacza, że w zasadzie każdy kto ma odpowiednią wiedzę i możliwości techniczne może się przekonać o wartości logicznej.
/wiedza nie jest czymś indywidualnym tylko powszechnym → warunek „w zasadzie każdy” ogranicza do grupy ludzi posiadających odpowiednią wiedzę i możliwości techniczne → grupa ekspertów/.
Weryfikacyjna koncepcja znaczenia była przyjmowana przez neopozytywistów jako kryterium demarkacji wiedzy. Wypowiedzi, które nie spełniają empirycznego kryterium sensu są bezsensowne. Należą do nich np. tezy metafizyki.
/np. teoria strun nie jest nauka, bo ani nie można jej, aktualnie sprawdzić, ale również nie można zarysować możliwości sprawdzenia /możliwość sprawdzenia już jest spełnionym warunkiem naukowości teorii → bezsensowne//;
/w książce: Filozofia jako analiza języka nauki /
/nonsensowne != bezsensowne; nonsensowne to takie, które nie są nawet gramatyczne /nie dają się przełożyć na KRP/;
Koncepcja dyrektyw znaczeniowych Ajdukiewicza: Zdaniem Ajdukiewicza można wyróżnić trzy typy dyrektyw znaczeniowych:
aksjomatyczne - nakazują bezwarunkowo uznawać pewne zdania języka;
dedukcyjne - nakazują uznawać pewne zdania w języku, w sytuacji kiedy już inne zdania zostały w tym języku uznane.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz