Pojęcia i ich definiowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i ich definiowanie - omówienie - strona 1 Pojęcia i ich definiowanie - omówienie - strona 2 Pojęcia i ich definiowanie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIA I ICH DEFINIOWANIE Niektóre wyrażenia logiczne używane w wykładzie
~ lub ¬ negacja ( ~p ; nieprawda że p);
∧ koniunkcja ( p∧q ; p i q, zarówno p jak q);
∨ alternatywa ( p∨q ; p lub q, co najmniej jedno z dwóch p lub q);
→ lub ⇒, ⊃ implikacja ( p → q ; jeśli p to q; jeśli p to wykluczone że nie q)
≡ tożsamość (p≡q; p zawsze wtedy i tylko wtedy gdy q)
P(x) (P od x) ; x ma własność P (np. „x jest studentem”) ~P(x) nie prawda że x ma własność P xRx lub R(x,y) relacja R zachodzi między przedmiotami x i y (np.: x jest większy od y)
∧ lub∀ kwantyfikator duży (ogólny)
∧x P(x) - dla każdego x, P od x; (inaczej: każdy przedmiot x z rozważanej dziedziny ma własność P; np. każdy człowiek jest rozumny) ∨ lub ∃ kwantyfikator mały (szczegółowy)
∨x P(x) - istnieje takie x, że x ma własność P ∧x∨y P(x,y) - dla każdego x istnieje takie y, że x pozostaje w relacji P do y
Np. Dla każdej liczby naturalnej x istnieje liczba naturalna y taka, że x jest mniejsze od y.
ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Teoria znaków (w tym - językowych) nazywa się semiotyką
Podstawowe działy semiotyki SYNTAKTYKA zajmuje się relacjami zachodzącymi między wyrażeniami (przykład: sprzeczność między dwoma zdaniami)
SEMANTYKA zajmuje się relacjami między wyrażeniami a rzeczywistością do której się one odnoszą (przykład: oznaczanie, prawda)
PRAGMATYKA zajmuje się relacjami między wyrażeniami a ich użytkownikami, tj. nadawcami i odbiorcami wyrażeń (przykład: rozumienie wyrażeń).
Kategorie syntaktyczne wyrażeń i ich charakterystyka Zdania
Nazwy Funktory ZDANIE (w sensie logicznym) - wyrażenie, któremu przysługuje wartość logiczna (w logice dwuwartościowej: prawda lub fałsz). Inaczej - wyrażenie, które coś stwierdza (zdanie kategoryczne).
Jeśli jest tak jak stwierdza zdanie p, zdanie p jest prawdziwe. Jeśli tak nie jest - zdanie p jest fałszywe.
Nie wszystkie zdania w sensie gramatycznym są zdaniami w sensie logicznym. Nie są nimi:
pytania (zdania pytajne), np. Czy dzisiaj jest wtorek?
oceny, np. Zdrowie jest rzeczą dobrą.


(…)

…)
kategorie ilości: jedność wielość, całość
kategorie jakości: rzeczywistość, negacja, ograniczenie
kategorie stosunku: substancja i przypadłość, przyczyna i skutek, akcja i reakcja
kategorie modalności: możliwość i niemożliwość, istnienie i nieistnienie, konieczność i względność
Stanowisko Kanta znalazło nową interpretację na gruncie ewolucyjnej teorii poznania. Selekcja ewolucyjna „faworyzowała” organizmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz