Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych - strona 1 Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych - strona 2 Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych dla terminów teoretycznych; Terminy teoretyczne nabierają sensu empirycznego dzięki temu, że można je zdefiniować za pomocą terminów teoretycznych. Kolejne propozycje definicji, które wiążą terminy teoretyczne (T(x)) z terminem obserwacyjnym (O(x)) przedstawił R. Carnap:
/zupełna przekładalność terminów teoretycznych na obserwacyjne/
a) definicje równoważnościowe:
/\x(T(x)) ↔ (O(x))
b) obustronne definicje redukcyjne:
/\x(E(x) → (T(x) ↔ O(x)))
c) pary definicji cząstkowych:
/\x(E1(x) → (O1(x)) → T(x)))
/\x(E2(x) → (O2(x)) → ~(T(x)))
d) łańcuchy definicji cząstkowych;
kanoniczny model teorii empirycznej - rezygnacja z postulatów znaczeniowych dla terminów teoretycznych.
Drugi dogmat empiryzmu: /redukcjonizmu/ Każde sensowne zdanie /syntetyczne/ jest równoważne pewnej konstrukcji logicznej złożonej z terminów, które odnoszą się do bezpośredniego doświadczenia [Quine Dwa dogmaty ];
Drugi dogmat redukcjonizmu zakłada postulaty znaczeniowe, zgodnie z którymi zachodzi pełna przekładalność
Baza empiryczna poznania naukowego - zdania obserwacyjne (sprawozdawcze); a) Definicje warunkowe: podpadają pod schemat:
/\...[E(...) → (T(...) ↔ O(...))]
Predykat E(...) podaje warunek, którego spełnienie umożliwa stwierdzenie równoważności (T(...) ↔ O(...));
terminem definiowanym jest predykat T(...).
np. definicja rozpuszczalności w wodzie.
b) Definicje cząstkowe: termin definiowany T(x);
/\x(E1(x) → (O1(x)) → T(x)))
/\x(E2(x) → (O2(x)) → ~(T(x)))
c) łańcuchy definicji cząstkowych;
kanoniczny model teorii empirycznej - rezygnacja z postulatów znaczeniowych dla terminów teoretycznych.
np. definicja rozpuszczalności w wodzie:
Jeśli dowolna substancja zostanie umieszczona w wodzie, to jeśli tworzy ona z wodą roztwór jednorodny optycznie, to jest rozpuszczalna w wodzie.
Jeśli dowolna substancja zostanie umieszczona w wodzie, to jeśli nie tworzy ona z wodą roztworu jednorodnego optycznie, to nie jest rozpuszczalna w wodzie.
/ nie musi być tworzona przez negację /
W definicjach cząstkowych często pomija się warunek E.
Przykład: def. Posiadania wyższego wykształcenia:
Jeśli dowolna osoba ukończyła studia magisterskie z socjologii, to ma wykształcenie wyższe;
Jeśli dowolna osoba nigdy nie była studentem szkoły wyższej, to nie ma wyższego wykształcenia.


(…)

… zminiając hipotezy towarzyszące.
(H ^ A') → O'
O' ↔ ~O
/modus tollendo tollens/
Jest ona również argumentem na rzecz tezy, że wszystkie zdania systemu wiedzy są powiązane związkami wynikania logicznego. Teza ta konstytuuje radykalny holizm Quine'a. Przed werdyktem doświadczenia staje cały system wiedzy.
Krytyka Popper neopozytywistycznej koncpecji zdań obserwacyjnych.
Kubłowa teoria nauki /kubłowa teoria umysłu/:
Punktem wyjścia tej teorii jest przekonywująca doktryna, że zanim będziemy mogli wiedzieć lub powiedzieć cokolwiek o świecie, najpierw musimy uzyskać spostrzeżenia - doznania zmysłowe. Z doktryny tej ma wynikać, że nasza wiedza, nasze doświadczenie, składa się albo z agromadzonych postrzeżeń /empiryzm naiwny/, albo z postrzeżeń sklasyfikowanych i posortowanych /pogląd Bacona w badziej radykalnej postaci Kanta/ (…).
Według tego poglądu zatem, umysł przypomina zbiornik - rodzaj kubła - w którym kumulują się postrzeżenia i wiedza.
Nie istnieje obserwacja nieobciążona teoretycznie. Obserwujemy zawsze w świetle teorii. Popper sformułował „reflektorową teorię wiedzy”. Obserwacje, a zwłaszcza zdania obserwacyjne, za pomocą których formułujemy ich wyniki, są interpretacjami obserwowalnych faktów w świetle teorii. Każde zdanie obserwacyjne jest więc „teoretycznie obciążone”.
Argumenty:
a) psychologiczna teoria rozpoznawania obrazów /np. kaczka-królik/;
b) uzależnienie obserwacji od przyrządów, które zostały skonstruowane w oparciu o określone teorie naukowe;
c) wyrażenie każdej obserwacji zakłada użycie określonego aparatur pojęciowego, który w całości lub części może posiadać charakter teoretyczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz