Teorie w naukach społecznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie w naukach społecznych - strona 1 Teorie w naukach społecznych - strona 2 Teorie w naukach społecznych - strona 3

Fragment notatki:

→ Teorie w naukach społecznych;
→ Koncepcja mocy predykatywnej predykatów teoretycznych;
→ Semantyka teoriomodelowa dla teorii empirycznych - ujęcie M. Przełęckiego.
Teorie w naukach społecznych: /W odniesieniu do nauk społecznych termin teoria jest traktowany luźno/.
Ujęcie S. Nowak: Teoriami nazywać będziemy zespoły praw uporządkowanych tak, aby stanowiły one pewne, wewnętrznie spójne konstrukcje logiczne. → Teorie służą do opisu określonych dziedzin przedmiotowych.
→ Teorie to systemy praw, które umożliwiają wyjaśnienie i przewidywanie innych praw i zdań o zdarzeniach jednostkowych.
→ Dąży się do nadawania teoriom struktury dedukcyjnej.
→ Teoria jako system praw dedukcyjnie uporządkowanych powinna być niesprzeczna.
Teorie jako schematy pojęciowe:
→ Teorie naukowe są schematami pojęciowymi służącymi do wyja,śniania zaobserwowanych prawidłowości. Teorie różnią się między sobą ze względu na uniwersalność, prostotę, elegancję, zdolność predykacji, moc eksplanacyjną.
→ Moc predykatywna i eksplanacyjna teorii w naukach społecznych jest bardzo ograniczona w porównaniu z mocą predykatywną i eksplanacyjną teorii w naukach przyrodniczych.
→ Dlatego przyjmuje się często, ze teorie w naukach społecznych jedynie dostarczają aparatu pojęciowego służącego do opisu obserwacyjnych zjawisk i wyprowadzania konsekwencji obserwacyjnych z innych zdań obserwacyjnych.
Koncepcja mocy predyktywnej predykatów teoretycznych /J. Kmita/: → W Naukach społecznych i humanistycznych rzadko są formułowane teorie, które podpadają pod model kanoniczny teorii empirycznej. W naukach tych stosuje się natomiast na szeroką skalę terminy teoretyczne, a zwłaszcza predykaty teoretyczne. Można postawić pytanie: kiedy wystąpienie predykatu teoretycznego T(x) w twierdzeniach syntetycznych danej dyscypliny empirycznej E jest uzasadnione. W koncpecji mocy predyktywnej predykatów teoretycznych przyjmuje się, że wystąpienie predykatu teoretycznego jest uzasadnione, gdy predykat ten posiada na gruncie E moc predyktywną /prognostyczną/. Można sformułować następujące dwie hipotezy, w których występuje predykat teoretyczny T(x):
/\x (S(x) → T(x)).
/\x (T(x) → O(x)). oraz prawidłowość empiryczną postaci:
/\x (Sx(x) → O(x)). Uzyskamy następujący schemat wnioskowania:
/\x (S(x) → (T(x)) ^ /\x (T(x) → O(x)) → /\x (S(x) → O(x)). Zalóżmy, że chcemy przeprowadzić wnioskowanie dla jakiegoś a. Pomijamy kwantyfikatory i otrzymujemy:


(…)

… na drodze badań empirycznych, to potwierdzona zostanie tym samym hipoteza teoretyczna reprezentowana przez zdanie ZT.
Semantyka teoriomodelowa dla teorii empircznych - ujęcie M. Przełęckiego /Logika teorii empirycznych, Warszawa 1988r/.
Założenia:
a) język teorii jest rekonstruowany na gruncie rachunku predykatów pierwszego rzędu z identycznością.
b) terminy pozalogiczne teorii dzielą się na terminy…
… jest spełniony, a drugi nie.
pary definicji cząstkowych:
Oba warunki nie są spełnione
Jeśli postulaty znaczeniowe dla terminów teoretycznych mają postać definicji typu 2 lub 3, to wpływa to na niejednoznaczność interpretacji języka teorii empirycznej. Stanowi ją zawsze klasa modeli zamierzonych M języka teorii empirycznej.
/jak się człowiek spieszy, to się gramatyką i ortografią nie nacieszy!/
Wnioski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz