Prawa nauki - statystyczne i niestatystyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa nauki - statystyczne i niestatystyczne - strona 1 Prawa nauki - statystyczne i niestatystyczne - strona 2 Prawa nauki - statystyczne i niestatystyczne - strona 3

Fragment notatki:

Prawa nauki /statystyczne i niestatystyczne/ oraz generalizacje historyczne /niestatystyczne i statystyczne/: Zdania wchodzące w skład nauki stwierdzają jednostkowy stan wiedzy.
Teorie naukowe: są ufundowane na podstawowych prawach nauki.
Pojęcie niestatystycznego prawa ściśle ogólnego dyscypliny empirycznej E Niestatystycznym prawem ściśle ogólnym dyscypliny empirycznej E nazywamy każde syntetyczne, ściśle ogólne zdanie języka dyscypliny E, należące do pozalogicznych i pozmatematycznych twierdzeń tej dyscypliny, które ma postać formalną: /\x 1 ,...x n [P(x 1 ,...,x n ) → Q(x 1 ,...,x n )] lub można je do tej postaci sprowadzić. Poprzednik prawa podaje warunki, jakie muszą być spełnione, aby zaszedł stan rzeczy, o którym mówi następnik prawa. Ścisła ogólność niestatystycznych praw nauki polega na tym, że na denotację poprzednika prawa nie nakłada się żadnych ograniczeń czasoprzestrzennych. Na denotacje P(x) nie nakłada się ograniczeń czasoprzestrzennych /czasoprzestrzennie otwarte/; /są syntetyczne → poza logiczne nie mogą być tautologiami /tautologie nic o świecie nie mówią/;
pozmatematyczne → prawami nauk empirycznych nie mogą być zdania, które miałyby być uzasadnione wyłącznie syntaktycznie/.
Prawa nauki są generalnie skwantyfikowane są podstawą dla wyjaśniania i przewidywania.
Przykład: pierwsze prawo dynamiki Newtona;
Schemat logiczny procedury wyjaśniania bądź przewidywania stanu rzeczy komunikowanego przez zdanie Q(a):
[P(a) ^ /\x(P(x) → Q(x)] → Q(a)
W przypadku wyjaśnienia zdanie Q(a) komunikuje stan rzeczy, który miał miejsce. W przypadku przewidywania zdanie Q(a) komunikuje stan rzeczy, któ¶y będzie miał miejsce, jeśli zostanie spełniony warunek, któ¶ym mówi zdanie P(a).
Np. według podanego schematu możemy wyjaśnić, odwołując się do odpowiednio sformułowanego prawa Archimedesa, dlaczego klucze /Q(a)/ wykonane ze stali zatonęły w wodzie lub przewidzieć, co się stanie z kluczami jeśli je zanurzymy we wodzie. Pojęcie niestatystycznej generalizacji historycznej: Niestatystyczną generalizacją historyczną danej dyscypliny E nazywamy każde syntetyczne zdanie języka dyscypliny E należące do pozalogicznych i pozamatematycznych twierdzeń tej dyscypliny, które ma postać formalną: ….
Na denotację predykatu P(x1,..xn) nakłada się ograniczenie czasoprzestenne. Czasoprzestrzenna zamkniętość denotacji poprzednika prawa sprawia, że generalizacje historyczne nie są ściśle ogólne, lecz numerycznie ogólne i można je - teoretycznie - przedstawić jako skończoną koniunkcję poszczególnych przypadkół tego prawa.


(…)

…: Częstość względna cechy F wyznaczającej zbiór K w zbiorze L wynosi p (w skrócie: F(K/L) = p, gdzie 0 _< p _< 1_), a zbiór L jest czasoprzetrzenie otwarty.
Względnie każde twierdzenie, które można w tej postaci przedstawić:
np. Częstość względna atomów pierwiastka promieniotwórczego A, które uległy rozpadowi w czasie t w zbiorze wszystkich atomów tego pierwiastka wynosi ½.
/czas t - określony czas połowicznego rozpadu/;
/Prawo czasu połowicznego rozpadu/;
Nie nakładamy ograniczeń czasoprzestrzennych na zbiór L.
Statystyczna generalizacja historyczna:
Jeśli zbiór L jest zbiorem czasoprzestrzenie zamkniętym, to mamy do czynienia ze statystyczną generalizacją historyczną.
np. Częstość względna osób, któ¶e zachorowały na grypę (na określonym obszarze, w określonym okresie/ w zbiorze wszystkich osób…
… trawiennego].
Prawa przyczynowe:
Z prawem przyczynowym amy do czynienia wtedy, gdy dla obiektów spełniających poprzednik prawa pewne zjawisko A zachodzi nie później niż pewne zjawisko B oraz zjawisko A jest warunkiem wystarczającym zajścia zjawiska B.
/\x[P(x) → (A(x) _< B(x)) ^ (A(x) → B(x))]
A(x) jest przyczyną zajścia B(x).
Przyczyna może być również rozumiana jako warunek wystarczający i konieczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz