Denotacja

note /search

Umberto Eco - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Teoria kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

symbolem a określonym znaczeniem BIT jednostka wyboru z różnych alternatyw DENOTACJA - na zasadzie pewnego...

Logika-definicja

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Logika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

języka „j”. Korelat - odpowiednik, jeden z przedmiotów nawzajem od siebie zależnych. Denotacja - relacja...

Teorie w naukach społecznych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

interpretację semantyczną /denotacje/ za pomocą definicji ostensywnych. Wyznaczamy model /interpretację/ części...

Style odbioru - omówienie zagadnień

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3549

. poetycka (estetyczna, autoteliczna) KOD f. metajęzykowa KONTAKT f. fatyczna DENOTACJA KONOTACJA NADAWCA f...