Style odbioru - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style odbioru - omówienie zagadnień - strona 1 Style odbioru - omówienie zagadnień - strona 2 Style odbioru - omówienie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

DEKONSTRUKCJONIZM - przyznaje czytelnikowi pełne prawo do interpretacji dzieła. Dzieło nie ma jednego sensu. Jednoznaczne znaczenie tekstu nie istnieje.
STYLE ODBIORU - są pewnym typem interpretacji ()wg Michała Głowińskiego - powtarzalny społeczny sposób czytania tekstu, niezależnie od poetyki tekstu, na podstawie recenzji, wypowiedzi krytyczno-literackich, na podstawie: parodii, przekładów, parafraz, pastiszów. Intencja tekstu może zakładać inną interpretację niż ma w zamyśle czytelnik.
Style odbioru dzielą się na:
MITYCZNY - traktuje dzieło jako przekaz religijny, reprezentatywnego dla poglądu wiary (np. Pismo św., Koran, manifesty, poezja religijna itp.).
ALEGORYCZNY - o dwustopniowej lekturze w warstwie dosłownej i w warstwie treści głębokich.
SYMBOLICZNY - dwustopniowość, odesłanie jest wieloznaczne, relacje nie są ścisłe, ustalone, o wiele aktywniejsza jest rola czytelnika (np. „Wesele” Wyspiańskiego, „Proces” Kafki).
INSTRUMENTALNY - dzieło traci autonomię, jest wykorzystywane w jakiejś nieartystycznej sprawie, staje się narzędziem do celów, np. dydaktycznych.
MIMETYCZNY - (od mimesis - naśladowanie) przeświadczenie o związku między światem fikcyjnym, w dziele a rzeczywistym, jest to przedstawienie ukierunkowane; dzieło przynosi prawdę o świecie (powieść historyczna, realistyczna, naturalistyczna, „Mała Apokalipsa” Konwickiego).
EKSPRESYJNY - sytuuje utwór wobec nadawcy, uzewnętrznia się „ja” autorskie; szukamy śladów autora w tekście (powieści, teksty autobiograficzne).
ESTETYZUJĄCY - dążenie do odbioru dzieła jako dzieła artystycznego, nastawienie na dzieło, interpretacja wyklucza interpretację instrumentacyjną, samo dzieło jest najważniejsze.
Style mogą się ze sobą łączyć.
NADAWCA ODBIORCA 1) elem. znaczący
KONTEKST f. symboliczna
(poznawcza, referencyjna)
KOMUNIKAT f. poetycka
(estetyczna, autoteliczna)
KOD f. metajęzykowa
KONTAKT f. fatyczna
DENOTACJA
KONOTACJA
NADAWCA f. ekspresywna (emotywna)
ODBIORCA f. impresywna (konatywna)
2) elem. znaczony
3) ZNAK (1º)
I) elem. znaczący
II) elem. znaczący
III) ZNAK (2º)
SYSTEM WIZUALNY (malarstwo)
SYSTEM JĘZYKOWY (literatura)
A
A
B
B
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz