Statystyka-3 znaczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka-3 znaczenia - strona 1 Statystyka-3 znaczenia - strona 2

Fragment notatki:


Statystyka - 3 znaczenia:
to zbiór informacji liczbowych dotyczących zjawisk
to badanie liczbowe, którego celem jest zebranie i opracowanie materiału dotyczącego zdarzeń masowych
to dział nauki, samodzielna dyscyplina naukowa zajmująca się ilościową stroną zjawisk masowych
2 ważne działy:
statystyka ekonomiczna
statystyka matematyczna - pojmowana jako dział matematyki stosowanej oparty na rachunku prawdopodobieństwa i badający własności zbioru na podstawie znajomości jego części (podzbiorów)
Metoda statystyczna - jest to metoda zbierania, porządkowania i prezentacji danych liczbowych o zjawiskach masowych oraz analizy i interpretacji tych danych zestawionych w szeregi statystyczne
Wyróżnia :
dane statystyczne
zbieranie danych
porządkowanie danych są szczegółowe reguły jak to się robi
prezentacja danych analiza i interpretacja
obliczanie przeciętnych
średnie klasyczne
średnie pozycyjne
obliczanie wskaźników
obliczanie rozproszenia (dystersji) - odchylenia
obliczanie współzależności (korelacji)
wahania w szeregach dynamicznych
wartość interpretacji statystycznej Interpretacja statystyczna (6.) opiera się przede wszystkim na prawie wielkich liczb tzn. na założeniu, że przy wielkich liczbach obserwacji indywidualnych własności zjawisk redukują się wzajemnie - stąd można odkryć prawidłowości ogólne tych zjawisk. Niekiedy jednak przy nie dość masowych zjawiskach łatwo o założenie regularności. Zachodzi to wtedy, gdy nie wyeliminuje się przypadkowości:
stosując niewłaściwą metodę reprezentacyjną
nie uwzględniają błędu statystycznego (niekiedy i przypadkowego)
nie badając stałości wartości przeciętnych oraz miar dystersji i korelacji
Testowanie i testy Zjawiska i przedmioty świata organicznego charakteryzują się skomplikowaną budową i różnorodnością relacji jakie między nimi zachodzą. To jest właśnie przyczyną, że nawet te własności, które nam są dobrze znane i mają istotne znaczenie w życiu społecznym i osobistym człowieka nie mogą być zbadane i opisane za pomocą od dawna stosowanych w przyrodoznawstwie metod (centymetr, gram, sekunda). I dlatego nie mogą być przedstawiane za pomocą równań matematycznych. Nie rezygnując jednak z dokładnego poznawania przedmiotów świata organicznego i ich liczbowego opisu własności znaleziono odpowiednie metody pomiaru tych własności. Do metod tych należy metoda testu lub testowania.
Ze względu na istotne różnice jakie zachodzą między tymi własnościami nie można znaleźć uniwersalnego systemu jednostek, który mógłby posłużyć do pomiaru ich wszystkich. Każda z tych własności musi posiadać swoiste konwencjonalne ustalone jednostki nie przydatne do pomiaru pozostałych własności. Jednostki za pomocą, których mierzy się uzdolnienia, inteligencję, uwagę, przystosowanie do środowiska, są różne od tych, które służą do pomiaru funkcji fizjologicznych organizmów żywych. Inne też są metody mierzenia przy użyciu jednostek sekundy, grama i centymetra.


(…)

… ale bardzo trudnym zadaniem badacza stosującego tę metodą. Wprowadzając do użytku test psychologiczny musimy znać stopień jego rzetelności. Jeżeli rzetelność jest zbyt mała test nie nadaje się do użytku. Istnieją testy o współczynniku rzetelności osiągającym wartość 0,98 co oznacza, że korelacja między 2 powtórzeniami badania jest prawie doskonała. Dla różnego rodzaju testów wspólne jest to, że służą one do liczbowego scharakteryzowania określonej cechy psychicznej np. koordynacji ruchowej lub spostrzegania wzrokowego.
Ze względu na cel, zadania, dokładność wszystkie testy dzieli się na różne grupy. Najczęściej jest to 5 grup :
testy badające kwalifikacje zawodową
testy badające osobowość (typ osobowości)
testy badające stopień inteligencji
testy badające rodzaj schorzenia z zakresu chorób psychicznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz