Pytania na kolokwium - Metodologia europeistyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium - Metodologia europeistyki - strona 1 Pytania na kolokwium - Metodologia europeistyki - strona 2

Fragment notatki:


„Metodologia europeistyki” Pytania na kolokwium - ćwiczenia Jaki jest przedmiot metody jakościowej?
Przedstaw sposoby uzyskiwania danych w metodzie jakościowej.
Jaka jest rola zmiennych zależnych, niezależnych, objaśniających w metodzie komparatywnej.
Jakie są zalety i problemy w stosowaniu metody komparatywnej.
Jaka jest rola sfery otoczenia systemu?
Jakie są zalety i problemy w stosowaniu metody systemowej?
Jaki jest przedmiot i cel metody decyzyjnej?
Przedstaw czynniki wpływające na decydenta - klasyfikacje
Przedstaw genezę metody instytucjonalnej
Jakie są podstawowe cechy neoinstytucjonalizmu?
Jaka jest istota metody systemowej?
Czym jest model systemowy i jaką odgrywa rolę?
Jakie są zasady efektywnego stosowania analizy porównawczej?
Wymień i krótko scharakteryzuj główne formy wyjaśnień porównawczych.
Porównaj główne cechy tradycyjnego podejścia instytucjonalnego i nowego instytucjonalizmu.
Jakie są podstawowe dylematy związane ze stosowaniem podejścia neoinstytucjonalnego?
Wymień i krótko scharakteryzuj pierwotne kategorie analizy decyzyjnej (według J. Sielskiego).
Jakie są główne zalety i wady stosowania metody decyzyjnej?
Kiedy warto stosować metody jakościowe, a kiedy ilościowe?
Wymień i krótko opisz główne techniki zbierania danych stosowane w przypadku metod jakościowych?
Omów, jakie znaczenie dla realizacji tematu badawczego ma ustalenie tzw. siatki pojęciowej?
Scharakteryzuj przyczyny upowszechnienia się metody komparatywnej w nauce o polityce w drugiej połowie XX wieku.
Dokonaj analizy SWOT w odniesieniu do metody systemowej. Wskaż, przykładowe tematy (co najmniej trzy), które mogą zostać opracowane w oparciu o metodę systemową.
Wskaż wady i zalety zastosowania analizy decyzyjnej.
Omów specyfikę podejścia instucjonalnego w nauce o polityce. Wskaż, jakie metody są najczęściej stosowane jako pomocnicze do podejścia instytucjonalnego?
Wskaż główne techniki badawcze stosowane przy zastosowaniu metody jakościowej.
Wyjaśnij na czym polega postulat zachowania obiektywizmu badawczego w nauce o polityce. Jakie mogą być zagrożenia w przypadku niezastosowania się badacza do ww. postulatu?
Na czym polega specyfika podejścia dedukcyjnego i indukcyjnego w przypadku realizacji tematu badawczego przy użyciu metody porównawczej?
Wskaż, które z metod stosowanych w nauce o polityce (co najmniej dwie) są najbardziej przydatne do prognozowania rzeczywistości politycznej? Swój wybór uzasadnij.
Omów jakie znaczenie ma technika wywiadu stosowana przy zastosowaniu metody jakościowej
Wskaż jakie znaczenie dla realizacji tematu badawczego ma wybór tzw. ograniczników (na przykładzie ograniczników: formalnych i czasowych)?


(…)

… wybór uzasadnij.
Omów jakie znaczenie ma technika wywiadu stosowana przy zastosowaniu metody jakościowej
Wskaż jakie znaczenie dla realizacji tematu badawczego ma wybór tzw. ograniczników (na przykładzie ograniczników: formalnych i czasowych)?
Wskaż eksplanacyjny wymiar zastosowania metod ilościowych w nauce o polityce.
Omów na czym polega specyfika tzw. podejścia neoinstytucjonalnego w nauce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz