Metodologia Europeistyki - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia Europeistyki - pytania - strona 1 Metodologia Europeistyki - pytania - strona 2 Metodologia Europeistyki - pytania - strona 3

Fragment notatki:

„Metodologia europeistyki” Pytania na kolokwium - ćwiczenia
1. Jaki jest przedmiot metody jakościowej?
Człowiek i jego zachowania. System społeczny, gospodarczy i jego wzajemne relacje ze środowiskiem.
2. Przedstaw sposoby uzyskiwania danych w metodzie jakościowej.
Patrz dalej 3. Jaka jest rola zmiennych zależnych, niezależnych, objaśniających w metodzie komparatywnej.
4. Jakie są zalety i problemy w stosowaniu metody komparatywnej.
Zalety metody komparatywnej: - przedstawia ogólne trendy i uogólnienia - wykazuje różnice miedzy zjawiskami - wykorzystuje dużą ilość danych (większa pewność co do prawdziwości wyniku) Problemy metody komparatywnej: - ograniczona liczba przypadków (można częściowo przezwyciężyć przez periodyzację) - ograniczona liczba danych (badacz kieruje się dostępnością danych - niezgodne z "najbardziej różne systemy") - wiarygodność danych - "beztroska" konceptualizacja * "mglistość"/ niespójność pojęć * brak starannych definicji * pojęcia definiowane zbyt ogólnie, by je rozróżnić ("rozciąganie pojęć") * "nadmierna kwantyfikacja" - Dogan
 
* konceptualizacja - ujmowanie intuicji poznawczych w pojęcia * kwantyfikacja - ilościowe ujmowanie zjawiska ujętego opisowo
5. Jaka jest rola sfery otoczenia systemu?
- system czerpie z otoczenia informacje i energię, przetwarza je i oddziałuje na środowisko - homeostaza - stan równowagi między stanem wewnętrznym systemu a stanem otoczenia - cel istnienia systemu - między systemem a otoczeniem dochodzi do INTERAKCJI EASTON: życie polityczne podlega oddziaływaniom otoczenia - żądania i poparcia dostają się z otoczenia do systemu za pomocą wejść (inputs) - oświadczenia i dokonania dostają się z systemu do otoczenia za pomocą wyjść (outputs)
6. Jakie są zalety i problemy w stosowaniu metody systemowej?
-analiza systemowa nie bierze pod uwage zmiennosci indywidualnej motywacji politycznej, zmian strategii aktorow zzycia politycznego, tresci interesow politycznych, -nie mozna uniknac wartosciowania, - nie mozna oddzielic w pelni syst. politycznego od otoczenia, - krytykowana jest koncepcja homeostazy, krytycy wprowadzaja pojecie stabilnosci politycznej, zalety: -stosowanie tej metody umozliwia prognozowanie, -pozwala na analizowanie wielu elementow w ramach sytemu,a takze relacji jaki miedzy nimi zachodza, -pozwala na holistyczne a zarazem dynamiczne ujecie obiektu badan
7. Jaki jest przedmiot i cel metody decyzyjnej?
CEL: wyjaśnianie zjawisk i procesów decyzyjnych. PRZEDMIOT: kategorie pozwalające na kompleksowe traktowanie zjawisk politycznych. Wyróżniamy: 1)ośrodek decyzyjny, traktowany jako podmiot działania politycznego; 2) proces decyzyjny, czyli zespół powiązań przyczynowo-skutkowych występujących wewnątrz ośrodka decyzyjnego w związku ze stanem wejścia, strukturą ośrodka i celami decydentów;

(…)

… nacisku, charakter decydenta, dostęp do informacji, wiedza decydenta) 3) instrumentalne ( system prawny oraz środki materialne)
9. Przedstaw genezę metody instytucjonalnej
Do połowy XX wieku instytucjonalizm zdecydowanie dominował w naukach politycznych. Nie analizowano, nie testowano i nie poddawano żadnej krytyce ustalonych teorii. Zajmowano się głównie opisem formalnych reguł i organizacji. Instytucjonalizm zawężał się do politologii i z nią utożsamiał. Punktem przełomowym jest rewolucja behawioralna lat sześćdziesiątych. Behawioryzm próbował usystematyzować zaobserwowane zachowania i odpowiedzieć na pytanie dlaczego ludzie zachowują się właśnie tak. Pojawienie się nowego instytucjonalizmu było odpowiedzią na wzrost teorii racjonalnego wyboru w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Lekceważył…
… znaczącą rolę w procesie rządzenia *holizm-opisywanie i porównywanie całych systemów wyborczych Instytucjonalizm posługiwał się w badaniach metodą opisową(charakteryzował się lekceważeniem teorii), szerokie był również wpływy normatywne!
26. Wskaż główne techniki badawcze stosowane przy zastosowaniu metody jakościowej.
`Metoda jakościowa' to nazwa gatunkowa, która odnosi się do wielu różnorodnych technik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz