Metodologia europeistyki - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia europeistyki - skrypt - strona 1 Metodologia europeistyki - skrypt - strona 2 Metodologia europeistyki - skrypt - strona 3

Fragment notatki:


metodologia europeistyki - nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej.
metodologia Nauk społecznych Nauk przyrodniczych
mają równoważną wartość dezintegracja pozytywna - aby osiągnąć coś lepszego należy poddać analizie coś co było (zburzyć i złożyć od nowa)
posiadanie celu determinuje działania metodologiczne
zjawisko - obserwacja - cel - hipoteza - badanie - analiza - wnioski - powstanie teorii nie może wykraczać poza przedmiot badania falsyfikacja teorii (popperyzm) - filozofia Karola Poppera, wszystko to co w danym momencie uznaliśmy za dowiedzione, później może być poddane w wątpliwość metodologia w naukach politycznych pozwala wyjaśnić: - relację struktura - działanie / jednostka - społeczeństwo
- zjawiska polityczne np. frekwencję wyborczą, tworzenie partii politycznych
- zjawisko walki o władzę
dylemat metodologii - wartościowanie czy obiektywizm.?
teorie polityczne feminizm marksizm behawioralizm antynaturalizm teoria racjonalnego wyboru instytucjonalizm metodologię zdeterminowały behawioralizm i teoria racjonalnego wyboru BEHAWIORALIZM - druga połowa lat 50 do lat 60
- kierunek badawczy nawiązujący do behawioryzmu, koncentrujący się na analizie zachowań jednostki lub grupy społecznej w danej sytuacji
- nawiązuje do wykorzystania empiryzmu w badaniach naukowych
- na życie polityczne wpływ wywierają motywacje psychiczne
•krytyka behawioralizmu: - skupienie na aspektach empirycznych przy jednoczesnym pozbawieniu aspektów antropologicznych, estetycznych i innych
- łatwość wytłumaczenia zjawisk analizowanych przez behawiorystów
- zaniedbanie pojęcia interesów politycznych, stosunków międzynarodowych
- brak wartościowania TEORIA RACJONALNEGO WYBORU - w jaki sposób jednostka ma dokonać wyboru kiedy ma kilka możliwości działania do wyboru
- kiedy ludzie mają wybór to działają we własnym interesie (nawet jeśli działamy tak jak inni to jest to ukierunkowane na osiągnięcie własnego celu)
- preferencje aktorów społecznych, które zazwyczaj są zależne od czynników zewnętrznych
- trzy dylematy (problemy): dylemat więźnia (problem zaufania); chicken game (problem współzawodnictwa); assurances game (problem koordynacji)


(…)

… analizy systemowej z piramidą potrzeb Maslowa (potrzeby fizjologiczne -> bezpieczeństwa -> przynależności -> szacunku -> rozwoju)
teoria zamaskowana - teoria która 1) niesie za sobą błędne założenia albo nieprecyzyjnie dobraną metodologię co prowadzi do błędnych wniosków 2) dostępnymi narzędziami metodologicznymi jest trudna do udowodnienia
TYPOLOGIA SYSTEMÓW
Podział według:
Dziedzin współpracy…
….!!!!!
- ośrodek decyzyjny oparty na przekonaniach społeczeństwa, sugerowanie się jego głosem PODSUMOWANIE METOD
Metoda analizy systemowej. Analiza systemowa jest metodą uznaną za najbardziej rozwojową, a przez to jest bardzo wpływową we współczesnej nauce o polityce. Rozwinęła się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Za jej prekursora uważa się D. Eastona. Duży wpływ na analizę systemową w politologii wywarły także prace T. Parsonsa i K. W. Deutscha,
Przez podejście systemowe będziemy rozumieć całokształt zasad naukowego myślenia oraz metod i środków analizy, pozwalających badać dany obiekt jako względnie jednolitą całość. Z kolei myślenie systemowe to całokształt metod i sposobów badania, opisywania i konstruowania systemów. Analiza systemowa jako metoda badawcza politologii charakteryzuje się
ujmowaniem systemu…
… się kierować normatywnymi celami
- własne cele jednostka powinna realizować z myślą o tym jakie skutki mogą ciążyć później na danej grupie DECYDUJĘ ZA SIEBIE, ALE NIE TYLKO O SOBIE.
Otto von Gierke - niemicki prawnik - autonomię jednostki gwarantuje państwo jako system praw i obowiązków - wyższość systemu niemieckiego
Carl Schmitt - prawnik i ideolog; syn pastora luterańskiego -> predestynacja
- zła natura…
… historyczny - historia narodu determinuje proces podejmowania decyzji
wszystko to skutkowało otworzeniem furtki do tworzenia nowych teorii i rozwiązań:
- skrajny nacjonalizm
- elitaryzm (Thomas Terence Eliot)
Koncepcja polityczna budowana na przeświadczeniu, że elity tworzą ludzie zmieniający społeczeństwo i państwo
proces podejmowania decyzji:
Trzy główne rodzaje podejmowanych decyzji:
- strategiczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz