metoda instytucjonalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metoda instytucjonalna - strona 1

Fragment notatki:

METODOLOGIA EUROPEISTYKI
NOTATKA - METODA INSTYTUCJONALNA - 12.12.11r.
K. von Beyme ,,Współczesne teorie polityczne”
STANOWISKO INSTYTUCJONALISTYCZNE - ciążenie odium konserwatyzmu (Ernest Barker, Lord Bryce, Harold Laski, Herman Finer, Carl Joachim Friedrich).
INSTYTUCJE - monarchia, dwuizbowe ciała przedstawicielskie uświęcone w konserwatywnych ideologiach (sterowanie społeczeństwem)
PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE - po wojnie pokolenie niemieckich politologów (zdyskredytowane przez Behawioralizm). Interesowało funkcje output, mniej input.
WADLIWA TEZA ERIKA ALLARDTA - że politologia przyjmowała ,,nastawienie instytucjonalne”
Podejście instytucjonalne staje się przestarzałe nie tylko dlatego, że tradycyjne model podziału władz pozostaje w tyle za przemianami wpółczesnego parlamentaryzmu.
STERNBER:
POLITYKOLOGIA - reprezentowana przez Arystotelesa
DEMONOLOGIKA - reprezentowana przez Machiavellego
ESCHATOLOGIKA - św. Augustyn i Marks
Nazywa się je kolejno: instytucjonalną, procesualną i intencjonalną koncepcją polityki.
INSTYTUCJONALIZM
- swoiście proceduralne podejście do polityki
- kilka zasad minimalnego konsensusu
Modernizacja (budowanie instytucji - Weber)
Konflikt między instytucjami i wewnątrz instytucji
OD MONTESQUIEU PO TROCQEVILLE'A
- szerszy kontekst
- każda instytucja związana z konkretnym nośnikiem społecznym
- deistyczne, mechanistyczne wizje rzadko docierały do formalizmu
MAX WEBER:
- każdy system ma określone struktury a strukturze nie przysługuje ściśle określona rola
- te same funkcje mogą być spełniane przez różne struktury i vice versa
- biurokracja jest lepsza od elit rodowych czy feudalnych
KRAJE ANGLOSASKIE:
- węższe pojęcie instytucji
- centrum zainteresowania dla rządu a nie państwa
- fala antyinstytucjonalizmu
- neomarksizm - nowy radykalizm (Ameryka)
ODRODZENIE BADAŃ INSTUTUCJONALISTYCZNYCH
Za sprawą makroteoretycznej politologii porównawczej, która pomogła w ukształtowaniu się neoinstytucjonalizmu, który od starego różni się tym, że nie wszystko stara się wyjaśnić poprzez odwołanie się do instytucji. Polega on na uwzględnieniu także drugorzędnych organizacji (grupy i sieci). Np. interakcja aktorów, publicznych i prywatnych.
DAWNI INSTYTUCJONALIŚCI - instytucjonalistyczni strukturaliści


(…)

… instytucji
VI - od niezależności do zakorzenienia
NOWY INSTYTUCJONALIZM, nie utożsamia już instytucji politycznych z organizacjami politycznymi; są one postrzegane jako zespoły reguł, które sterują zachowaniem poszczególnych aktorów społecznych i ograniczając je. Np. zamiast skupiać się na instytucji brytyjskiego Ministerstwa Obrony, skupiają się na analizie procesu podejmowania decyzji, procedur…
zachowania polityczne
HISTORYCYSTYCZNĄ - centralny wpływ historii
HOLISTYCZNĄ - opisuje i porównuje całe systemy rządowe
LEGALISTYCZNĄ - prawo odgrywa znaczącą rolę w procesie rządzenia
POWSTANIE NOWEGO INSTYTUCJONALIZMU
- tam gdzie starzy instytucjonaliści lekceważyli teorię, entuzjastyczni wobec niej są nowi
- tam gdzie tradycyjni stosowali metodę opisowo - indukcyjną (wyciągając wnioski z badań…
… i analizują ich wpływ na funkcjonowanie rządu
INSTYTUCJONALIŚCI MIĘDZYNARODOWI - wykazują, że zachowaniem państw sterują ograniczenia strukturalne (formalne i nieformalne) międzynarodowego życia politycznego
INSTYTUCJONALIŚCI SOCJOLOGICZNI - analizują sposób, w jaki instytucje wytwarzają znaczenie dla jednostek
INSTYTUCJONALIŚCI SIECI - pokazują, jak zachowania polityczne są kształtowane przez mające często…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz