Politologia

Państwo opiekuńcze

 • mgr Marcin Kędzierski
 • Politologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

11. Pa ń stwo opieku ń cze Państwo opiekuńcze (welfare state) – Interwencje państwa zmierzające do czterech celów: 1. Zapewniania minimalnego poziomu materialnych i niematerialnych szans życiowych( minimalny dochód, zaopatrzenie w mieszkanie, ochrona zdrowia, wykształcenie i zabezpieczenie rodziny)...

Populizm w Holandii - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Pobożny
 • Politologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: populizm, Partia Wolności, raportowanie środkowej i wschodniej Europy, notyfikacja, współczesny rząd, utopijność, określenie wroga....

Wykład - pojęcie i zasady demokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

DEMOKRACJA Zasady demokracji Zasada reprezentacji - wynika z idei ,że nikt nie przyznaje władzy sobie . Ktoś tę władzę musi dać. Elity się zmieniają. Jeśli ktoś uporczywie trzyma się władzy to musi ją stracić . Powołania władzy dokonuje suweren czyli lud powołując swoich przedstawicieli , którzy bę...

Wykład - ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826

IDEOLOGIA - Fałszywa świadomość (K.Marks) LIBERALIZM ideologia silnego mężczyzny stawia na człowieka człowiek jest wolny jeśli człowiek będzie się starał to odniesie sukces indywidualizm i wolność racjonalizm rozumem człowiek działa idea dla silnych KONSERWATYZM obrona istniejącego ładu indywiduali...

Wykład - państwo i jego organizacje polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

PAŃSTWO I JEGO ORGANIZACJE POLITYCZNE Teorie powstania państwa : Państwo pochodzi od Boga Państwo pochodzi z umowy społecznej tzn., że istniał pewien stan natury i ludzie żyli na własną rękę Państwo jest rezultatem nadwyżki produkcyjnej (Marks) Państwo jest dziełem ras i narodów Państwo jest bytem ...

Wykład - polityka i zjawiska polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

POLITYKA I ZJAWISKA POLITYCZNE Polityka - organizacja państwa pod określoną władzą Człowiek polityczny - oznacza człowieka zręcznie poruszającego się w gąszczu ludzkich interesów dążąc jednocześnie do realizacji własnych interesów . Istnieją dwie szkoły myślenia politycznego : optymistyczna - utopi...

Wykład - systemy polityczne w demokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

SYSTEMY POLITYCZNE W DEMOKRACJI System polityczny - to układ działających legalnie i nielegalnie partii , grup nacisku oraz relacji zachodzących między nimi . W skład wchodzi wszystko co związane z państwem . Rodzaje systemów politycznych Prezydencki - system , w którym jest daleko posunięty rozdzi...

Wykład - władza polityczna, funkcje władzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

WŁADZA POLITYCZNA Funkcje władzy obrona ładu i gwarancja bezpieczeństwa rozstrzyganie konfliktów rozdziela dobra , czyli zajmuje się dystrybucja dóbr stawia zadania do wykonania reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej inicjuje , albo zapobiega zmianom władza polityczna - (wg Johna Locke) - jest...

Wykład - natura myślenia politycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

NATURA MYŚLENIA POLITYCZNEGO Myślenie polityczne - rozważania nad tym co ma fundamentalne znaczenie dla podmiotu politycznego . Funkcje myślenia politycznego ; Rozpoznawanie rzeczywistości społecznej pod kątem politycznym Wyodrębnianie wroga i sojusznika Ma za zadanie uzasadnianie egzystencji ludzk...

Wykład - polityka a moralność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

POLITYKA A MORALNOŚĆ Polityka ma na celu zapewnić egzystencję . Nie może być relacji polityka - moralność . Polityka działa poza moralnością , ale teoretycznie działa pomiędzy dobrem i złem PODMIOTOWOŚĆ POLITYCZNA Jest to atrybut bytów społecznych , które dysponują pełnym zniesieniem swobody . Podm...