Prawo rzymskie

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marek Kuryłowicz
 • Prawo rzymskie

Czynności formalne to czynności, w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Uchybienie tej formie powodowało nieważność czynności. W prawie archaicznym przeważały takie czynności. Nazywano je negotia stricti iuris i wywodziły się z ius civile. czynności przy ...

07.01.2013
10
397
Pobierz

Prawo rzymskie II semestr

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie

...Jeżeli nie ma testamentu dziedzic wchodził z mocy ustawy XII tablic: Ustawa XII tablic wprowadziła trzy klasy: - heredes sui - osoby, które z chwilą śmierci ojca stawały się osobami sui iuris; dziedziczenie według głów - proximi agnati - najbliżsi krewni agnacyjni (rodzice, rodzeństwo, bra...

15.10.2012
10
531
Pobierz

Posiadanie - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie

Geneza posiadania: -ukształtowało się w prawie archaicznym w stosunkach agrarnych -grunty należące do państwa rzymskiego (ager publicus) były oddawane obywatelom pod uprawę w zamian za czynsz; obywatele mieli więc władztwo faktyczne -z czasem pojęcie possessio objęto władztwo faktyczne nad wszy...

11.04.2013
2
307
Pobierz

Ogólne cechy zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie

ZOBOWIĄZANIA I. OGÓLNE CECHY ZOBOWIĄZAŃ $ 122. Pojęcie, historia i znaczenie. Uprawnienie wierzyciela, żąda od dłużnika, aby spełnił na jego rzecz określony obowiązek Debitor - dłużnik, ciąży na nim dług, obowiązek polegający na dare, facere, praestare (dania czegoś, uczynienia czegoś, świadczeni...

11.04.2013
0
246
Pobierz

Zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie

6.9 Zwłoka Zwłoka dłużnika ( mora debitoris ) Dłużnik nie spełnił świadczenia we właściwym czasie Jest to zawinione opóźnienie w spełnieniu świadczenia Prawnicy rzymscy zwracali uwagę na świadomość dłużnika o przekroczeniu terminu i wezwanie wierzyciela Bez precyzyjnie określonego terminu, we...

17.04.2013
7
352
Pobierz

Zobowiązania umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie

6.12 Zobowiązania umowne Zawarcie umowy każde zobowiązanie ex contractu wymaga zgody stron ( conventio ) podział umów: werbalne ( verbis ) konieczne było użycie słów realne ( re ) przekazanie faktycznego władztwa nad rzeczą materialną literalne ( litteris ) określenie treści zobowiązania w...

17.04.2013
5
233
Pobierz

Europejska nauka oparta na tekstach prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Europejska nauka prawa prywatnego oparta na tekstach rzymskich prawnych Teksty prawne Justyniana stały się od końca wieku XI podstawa do rozwoju nauki prawa w Europie. Dlaczego wtedy? Po pierwsze dochodzi do odkrycia w II połowie XI stulecia we Florencji ...

22.04.2013
4
267
Pobierz

Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie

W. Dajczak. Notatka składa się z 8 stron. Od prawa rzymskiego do pojęć części ogólnej prawa prywatnego w jaki sposób doświadczenie prawa rzymskiego się spotyka z dzisiejszymi problemami. Prawo prywatne - pojęcia - systematyka pandektowa, część ogólna Czynność prawna - podejmowane celowo działan...

22.04.2013
3
235
Pobierz

Okres Pryncypatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie

OKRES PRYNCYPATU Rozpoczyna się przejęciem władzy przez Augusta pod hasłem „nowej republiki”. Zachowuje urzędy i instytucje, ale zmienia ich funkcje i znaczenie. Ranga konsuli maleje - wzrasta ich liczba (dodatkowe pary konsuli consules suffecti ), zachowują prawo eponimi (rok otrzymuje nazwę od...

22.04.2013
2
277
Pobierz

Glosatorzy XI w.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie

GLOSATORZY XIw. W Bolonii od 1080 prawo. Impulsem jest odkrycie manuskryptu kompilacji justyniańskiej Florentina (digesta). W Bolonii jest jednak używana Vulgata , która nie zawiera greckich fragmentów, dlatego jest częściowo niezrozumiała Założyciel Irneriusz - profesor retoryki i prawnik. Wyks...

22.04.2013
3
297
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie