Prawo rzymskie

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marek Kuryłowicz
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 07.01.2013
Pobrań: 43
Wyświetleń: 650

Zdarzenia prawne - zdarzenia wywołujące określone skutki prawne. Działania prawne - zdarzenia prawne zależne od ludzkiej woli. Czyny niedozwolone - działania prawne niezgodne z obowiązującym prawem. Skutki, jakie prawo wiąże z tymi czynami, powstają niezależnie, a nawet wbrew woli działającego. Czy...

Prawo rzymskie II semestr

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 15.10.2012
Pobrań: 33
Wyświetleń: 744

15.01.2012r. Z testamentu Czynność prawna - oświadczenie ostatniej woli, zawierające dziedzica; odwołalne aż do śmierci; wywołujące skutki po śmierci testatora Ważność testamentu: 1) sporządzony przez osobę uprawnioną >testamenti actio factivia< - sporządzony mógł być tylko przez ojca, zdolnego do ...

Zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 17.04.2013
Pobrań: 22
Wyświetleń: 567

6.9 Zwłoka Zwłoka dłużnika (mora debitoris) Dłużnik nie spełnił świadczenia we właściwym czasie Jest to zawinione opóźnienie w spełnieniu świadczenia Prawnicy rzymscy zwracali uwagę na świadomość dłużnika o przekroczeniu terminu i wezwanie wierzyciela Bez precyzyjnie określonego terminu, wezwanie p...

Zobowiązania umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 17.04.2013
Pobrań: 17
Wyświetleń: 455

6.12 Zobowiązania umowne Zawarcie umowy każde zobowiązanie ex contractu wymaga zgody stron (conventio) podział umów: werbalne (verbis) konieczne było użycie słów realne (re) przekazanie faktycznego władztwa nad rzeczą materialną literalne (litteris) określenie treści zobowiązania w formie pisemnej ...

Posiadanie - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 11.04.2013
Pobrań: 12
Wyświetleń: 606

Geneza posiadania: -ukształtowało się w prawie archaicznym w stosunkach agrarnych -grunty należące do państwa rzymskiego (ager publicus) były oddawane obywatelom pod uprawę w zamian za czynsz; obywatele mieli więc władztwo faktyczne -z czasem pojęcie possessio objęto władztwo faktyczne nad wszystki...

Ogólne cechy zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 11.04.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 396

ZOBOWIĄZANIA I. OGÓLNE CECHY ZOBOWIĄZAŃ $ 122. Pojęcie, historia i znaczenie. Uprawnienie wierzyciela, żąda od dłużnika, aby spełnił na jego rzecz określony obowiązek Debitor - dłużnik, ciąży na nim dług, obowiązek polegający na dare, facere, praestare (dania czegoś, uczynienia czegoś, świadczenia)...

Europejska nauka oparta na tekstach prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 22.04.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 405

Europejska nauka prawa prywatnego oparta na tekstach rzymskich prawnych Teksty prawne Justyniana stały się od końca wieku XI podstawa do rozwoju nauki prawa w Europie. Dlaczego wtedy? Po pierwsze dochodzi do odkrycia w II połowie XI stulecia we Florencji jednego z tekstów Digestów (tzw. florentina)...

Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 22.04.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 370

Od prawa rzymskiego do pojęć części ogólnej prawa prywatnego w jaki sposób doświadczenie prawa rzymskiego się spotyka z dzisiejszymi problemami. Prawo prywatne - pojęcia - systematyka pandektowa, część ogólna Czynność prawna - podejmowane celowo działanie ludzkie jednego człowieka lub kilku osób, n...

Okres Pryncypatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 22.04.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 464

OKRES PRYNCYPATU Rozpoczyna się przejęciem władzy przez Augusta pod hasłem „nowej republiki”. Zachowuje urzędy i instytucje, ale zmienia ich funkcje i znaczenie. Ranga konsuli maleje - wzrasta ich liczba (dodatkowe pary konsuli consules suffecti), zachowują prawo eponimi (rok otrzymuje nazwę od imi...

Glosatorzy XI w.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Notatkę dodano: 22.04.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 565

GLOSATORZY XIw. W Bolonii od 1080 prawo. Impulsem jest odkrycie manuskryptu kompilacji justyniańskiej Florentina (digesta). W Bolonii jest jednak używana Vulgata, która nie zawiera greckich fragmentów, dlatego jest częściowo niezrozumiała Założyciel Irneriusz - profesor retoryki i prawnik. Wykształ...